× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Detta hände på tjugofjärde dagen i sjätte månaden* av kung Darejaveshs andra regeringsår.

Det nya templets härlighet

2 I sjunde månaden, på tjugoförsta dagen i månaden*, kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sade: 3 Säg till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till dem som är kvar av folket:


4 Vilka är kvar bland er
som har sett detta hus
i dess forna härlighet?*
Hur tycker ni att det ser ut nu?
Är det inte som ingenting
i era ögon?
5 Men var nu frimodig, Serubbabel,
säger Herren,
var frimodig, du överstepräst Josua,
Josadaks son,
var frimodiga,
alla ni människor i landet,
säger Herren.
Arbeta, för jag är med er,
säger Herren Sebaot.
6 Det löftet gav jag er
när ni drog ut ur Egypten,
och min Ande är mitt ibland er.
Var inte rädda!

7 Så säger Herren Sebaot:
Inom kort ska jag än en gång
skaka himlen och jorden,
havet och det torra.*
8 Jag ska skaka om alla hednafolk,
och alla folkens skatter*
ska komma hit.
Och jag ska fylla detta hus
med härlighet,
säger Herren Sebaot.
9 Mitt är silvret och mitt är guldet,
säger Herren Sebaot.
10 Den kommande härligheten
hos detta hus
ska bli större än den förra,
säger Herren Sebaot,
och på denna plats
ska jag ge frid,
säger Herren Sebaot.
Ny välsignelse

11 På tjugofjärde dagen i nionde månaden av Darejaveshs andra regeringsår* kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sade:

12 Så säger Herren Sebaot: Fråga prästerna vad lagen säger: 13 ”Om någon bär heligt kött i sin mantelflik och med fliken rör vid bröd, kokt mat, vin, olja eller annan mat, blir det då heligt?” Prästerna svarade: ”Nej.” 14 Sedan frågade Haggai: ”Om en som blivit oren genom en död rör vid något av allt detta, blir det då orent?”* Prästerna svarade: ”Ja, det blir orent.” 15 Då sade Haggai:


Så är det med detta folk,
så är det med detta hednafolk
inför mig, säger Herren,
och så är det med allt
som deras händer gör:
Det de offrar där är orent.

16 Lägg nu märke till det som sker,
från i dag och framåt!
Innan det lades sten på sten
till Herrens tempel,
hur var det då?
17 Kom man till en sädeshög
som skulle ge tjugo mått
gav den bara tio,
kom man till vinpressen
för att ösa femtio kärl
gav den bara tjugo.
18 Jag slog er med sot och rost*
och alla era händers verk
med hagel,
och ändå vände ni er inte till mig,
säger Herren.

19 Lägg märke till det som sker
från i dag och framåt,
från den tjugofjärde dagen
i nionde månaden,
från dagen då grunden lades
till Herrens tempel.
20 Finns det någon säd kvar
i kornboden?
Varken vinstocken, fikonträdet,
granatträdet eller olivträdet
har burit någon frukt än.
Men från denna dag
ska jag välsigna.”
Serubbabel – Herrens signetring

21Herrens ord kom för andra gången till Haggai, på tjugofjärde dagen i samma månad. Han sade: 22 Säg till Serubbabel, Juda ståthållare:


Jag ska skaka himlen
och jorden.
23 Jag ska störta kungatroner
och göra hednarikenas makt
om intet.
Jag ska välta vagnar
och deras förare,
och hästar och deras ryttare
ska falla,
den ene för den andres svärd.

24 På den dagen, säger Herren Sebaot, ska jag ta dig, min tjänare Serubbabel, Shealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring.* För jag har utvalt dig, säger Herren Sebaot.


Fotnoter
2:1tjugofjärde dagen i sjätte månaden   21 sept 520 f Kr.
2:2sjunde månaden, på tjugoförsta dagen   17 okt 520 f Kr, lövhyddohögtidens sista dag när hela folket var samlat vid templet i Jerusalem till skördefest (3 Mos 23:34f , 5 Mos 16:13f ). Detta år hade skörden dock slagit fel (1:6 , 10, 2:20 ).
2:4i dess forna härlighet   Det första templet hade skövlats år 587 f Kr, 67 år tidigare.
2:7 Citeras i Heb 12:26 .
2:8folkens skatter   Ordagrant: ”det/den som folken längtar efter” (möjlig profetia om Kristus, jfr Mal 3:1 ).
2:11tjugofjärde dagen i nionde månaden   18 dec 520 f Kr (även i 2:21 ).
2:14orent   Rituell orenhet smittade genom beröring tills den tvättades bort (3 Mos 22:4f , 4 Mos 19:11f ).
2:18sot och rost   Sädessjukdomar som orsakades av ökenvindar och svampangrepp.
2:24signetring   Stämpelring för underskrift, en nära personlig tillhörighet (jfr Höga V 8 :6, Jer 22:24 ).

Parallellställen
2:4Esra 3:12.
2:5Hagg 1:13 Sak 8:9.
2:62 Mos 19:5f 29:45 Jes 63:11 Sak 4:6.
2:7Ps 60:4 Jes 14:16 Luk 2:29f Hebr 12:26.
2:8Jes 60:5 11.
2:10Hagg 1:8.
2:144 Mos 19:11 16 22.
2:185 Mos 28:22 Amos 4:9 Hagg 1:11.
2:19Esra 3:10f Sak 8:9f.
2:24Höga V 8:6 Jer 22:24 Matt 1:12f Luk 3:27.