× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lammet på Sions berg

1 Och jag såg, och se: Lammet stod på Sions berg, och med honom etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans Fars namn skrivet på sina pannor. 2 Och jag hörde en röst från himlen, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Rösten jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor.

3 De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste, och ingen kunde lära sig den sången utom dessa etthundrafyrtiofyra tusen som är friköpta från jorden. 4 Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. 5 I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria.

De tre änglarna

6 Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder, 7 och han sade med stark röst: "Vörda Gud och ge honom äran! Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna."

8 En annan ängel följde efter, och han sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon, som gav alla folk att dricka av sin otukts vredesvin."

9 En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: "Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, 10 då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. 12 Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

13 Och jag hörde en röst från himlen: "Skriv: Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem."

Skörden är mogen

14 Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson. På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära.*15 Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet: "Räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen." 16 Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden, och jorden skördades.

17 En annan ängel kom ut från templet i himlen, också han med en skarp skära. 18 Och ännu en ängel kom ut från altaret, han som hade makt över elden. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: "Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna från jordens vinstock, för dess druvor är mogna." 19 Och ängeln lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. 20 Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna ettusen sexhundra stadier* bort.


Fotnoter
14:14 Dan 7:13 . "Människosonen" är det namn som Jesus använde om sig själv.
14:20ettusen sexhundra stadier   Sannolikt ett symboliskt tal (4 x 4 x 100): en stor plåga som sprider sig åt alla fyra väderstreck. Bokstavligt ca 30 mil.

Parallellställen
14:1Hes 9:4 Upp 3:12 7:3f.
14:2Upp 1:15 19:6.
14:3Ps 33:3 1 Petr 1:18f Upp 5:9.
14:41 Kor 6:20 2 Kor 11:2.
14:5Ps 32:2 Sef 3:13 Ef 5:27.
14:71 Mos 1:1 5 Mos 32:3.
14:8Jes 21:9 Jer 51:7f Upp 18:2f.
14:9Upp 13:16.
14:10Ps 75:9 Jes 51:17 Upp 19:20 20:10.
14:11Jes 34:9f Upp 19:3.
14:12Upp 13:10.
14:131 Tess 4:14 Hebr 4:10.
14:14Dan 7:13 Upp 1:13.
14:15Joel 3:13f Matt 13:39f Mark 4:29.
14:19Jes 63:3f Upp 19:15.