× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ett liv i Guds vilja

Kapitel 4

1 Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda,2 så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.3 Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis - i utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter.4 Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ned i samma ström av utsvävningar.5 Men de skall stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda.6 Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever.
7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.8 Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.9 Var gästfria mot varandra utan att klaga.10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.11 Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

Glädje mitt under lidandet

12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat.13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet.14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.15 Men ingen av er skall lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare.*16 Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren?*19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

Fotnoter
4:15förskingrare Grundtextens innebörd är osäker. Ordet finns inte tidigare i den grekiska litteraturen. Av sammanhanget framgår att det uttrycker något olagligt, inte enbart något omoraliskt.
4:18Ords 11:31 .