× 
 Från
 Till
 Metod

 

Petrus fängslas och blir räddad

Kapitel 12

1 Vid den tiden lät kung Herodes* gripa och misshandla några i församlingen.2 Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd.3 När han såg att detta vann bifall hos judarna, fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid.4 Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar, om vardera fyra man, att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket.5 Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom.
6 Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset.7 Och se, en Herrens ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: "Skynda dig upp!" Då föll kedjorna från Petrus händer,8 och ängeln sade till honom: "Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna." Petrus gjorde det, och ängeln sade: "Ta på dig manteln och följ mig."9 Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde att han såg en syn.10 De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom.11 När Petrus blev sig själv igen sade han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig."
12 Då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad.13 Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna.14 När hon kände igen Petrus röst, blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten.15 De sade till henne: "Du är tokig!" Men hon höll fast vid att det var så, och då sade de: "Det är hans ängel."16 Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han.17 Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sade: "Berätta detta för Jakob* och de andra bröderna." Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats.18 På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus?19 När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom, förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter lämnade han Judeen och for ner till Cesarea och uppehöll sig där.

Herodes död

20 Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen, och sedan de fått hans kammarherre Blastus på sin sida, bad de om fred. De var nämligen helt beroende av kungens område för sin försörjning.21 På utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem.22 Då ropade folket: "En guds röst är detta, inte en människas!"23 Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog.

SAULUS FÖRSTA MISSIONSRESA (Kap 13:4-14:28)

Barnabas och Saulus sänds ut från Antiokia

24 Guds ord hade framgång och spreds alltmer.25 Och sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag* i Jerusalem, vände de tillbaka och tog med sig Johannes som kallades Markus.

Fotnoter
12:1Herodes Agrippa I, sonson till Herodes den store, blev år 41 e. Kr. kung över hela Judeen.
12:17Jakob Jesu bror, ledare av församlingen i Jerusalem (15:13 , Gal 1:19 , 2:9 ).
12:25uppdrag att överlämna gåvan (11:29f ).