× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ananias och Safira

Kapitel 5

1 En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom.2 Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade för apostlarnas fötter.3 Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden?4 Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud."5 När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det.6 De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom.
7 Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt.8 Petrus frågade henne: "Säg mig, sålde ni jorden för det beloppet?" Hon svarade: "Ja, för så mycket."9 Petrus sade till henne: "Varför har ni kommit överens om att fresta Herrens Ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren, och de skall också bära bort dig."10 Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man.11 Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta.

Apostlarna gör under

12 Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall.13 Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem.14 Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara av både män och kvinnor.15 Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi.16 Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.

Apostlarna inför Stora rådet

17 Översteprästen och alla hans anhängare, det vill säga sadduceernas parti,* uppfylldes av avund18 och grep apostlarna och satte dem i fängelse.19 Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsets portar och förde ut dem och sade:20 "Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv."21 När de hörde det, gick de tidigt på morgonen till templet och undervisade. Då översteprästen och hans anhängare kom dit, kallade de samman Stora rådet, Israels folks hela äldsteråd, och skickade bud till fängelset att apostlarna skulle hämtas.22 Men när tjänarna kom fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade:23 "Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid portarna, men då vi öppnade fann vi ingen därinne."24 När ledaren för tempelvakten tillsammans med översteprästerna fick höra det, blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt.25 Men då kom någon och sade till dem: "Männen som ni satte i fängelse är i templet och står där och undervisar folket."26 Ledaren för tempelvakten gick då tillsammans med tjänarna och förde bort dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket.
27 När de nu fördes bort, ställdes de inför Stora rådet, och översteprästen förhörde dem28 och sade: "Förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod skall komma över oss."29 Då svarade Petrus och apostlarna: "Man måste lyda Gud mer än människor.30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade.31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel.32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom."
33 När rådsmedlemmarna hörde detta, blev de ursinniga och ville döda dem.34 Men en farisé i Stora rådet, en laglärare som hette Gamaliel* och som var aktad av allt folket, reste sig och begärde att man för en kort stund skulle föra ut männen.35 Sedan sade han till dem: "Israeliter, tänk er för, vad ni är på väg att göra med dessa män.36 För en tid sedan uppträdde Teudas och gav sig ut för att vara något*, och omkring fyra hundra män slöt sig till honom. Men han blev avrättad, och alla som trodde på honom skingrades och det blev ingenting av det hela.37 Efter honom, vid tiden för skattskrivningen, uppträdde Judas från Galileen. Han fick folk att göra uppror och följa honom. Men också han omkom, och alla som trodde på honom skingrades.38 Och nu säger jag er: Håll er borta från dessa män och låt dem gå. Ty om detta skulle vara ett påhitt eller ett verk av människor, kommer det att rinna ut i sanden.39 Men om det är av Gud, kan ni inte slå ner dem. Kanske visar det sig att ni strider mot Gud."
De lät sig övertygas,40 kallade in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria.41 Och apostlarna gick ut från Stora rådet, glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för Namnets skull.42 Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias.

Fotnoter
5:17sadduceernas parti Uttrycket används här om en religiös riktning inom judendomen. Se not till Matt 3:7 .
5:34Gamaliel Paulus lärare (22:3 ).
5:36något Ordagrant: "någon".