× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tola

Kapitel 10

1 Efter Abimelek framträdde Tola och räddade Israel. Han var son till Pua, son till Dodo, en man från Isaskar. Han bodde i Samir i Efraims bergsbygd2 och var domare i Israel i tjugotre år. Sedan dog han och blev begravd i Samir.

Jair

3 Efter honom framträdde gileaditen Jair och var domare i Israel i tjugotvå år.4 Han hade trettio söner, som red på trettio åsnor, och de hade trettio städer som man än i dag kallar Jairs byar. De ligger i Gileads land.5 Och Jair dog och blev begravd i Kamon.

Israel åter i sina fienders hand

6 Men Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon och tjänade baalerna och astarterna och även Arams, Sidons, Moabs, ammoniternas och filisteernas gudar. De övergav Herren och tjänade honom inte.7 Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och han sålde dem i filisteernas och ammoniternas hand.8 Dessa plågade Israels barn och for våldsamt fram mot dem det året. I arton år gjorde de så mot alla israeliter som bodde på andra sidan Jordan, i amoreernas land, i Gilead.9 Dessutom gick Ammons barn över Jordan och gav sig i strid med Juda, Benjamins och Efraims hus, så att Israel kom i stor nöd.
10 Då ropade Israels barn till Herren och sade: "Vi har syndat mot dig, för vi har övergivit vår Gud och tjänat baalerna."11 Men Herren sade till Israels barn: "När ni blev förtryckta av egyptierna, amoreerna, ammoniterna, filisteerna,12 sidonierna, amalekiterna och maoniterna, då ropade ni till mig, och jag frälste er från deras hand.13 Men ni har övergivit mig och tjänat andra gudar. Därför vill jag inte längre rädda er.14 Gå och ropa till de gudar som ni har utvalt. Må de rädda er i er nöd."15 Då sade Israels barn till Herren: "Vi har syndat. Gör du med oss det som är rätt inför dina ögon. Men befria oss denna gång."16 Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade Herren. Då kunde han inte längre uthärda att se Israels nöd.
17 Ammoniterna uppbådades till strid och slog läger i Gilead och Israels barn samlades och slog läger i Mispa.18 Folket, hövdingarna i Gilead, sade då till varandra: "Vem vill börja striden mot ammoniterna? Den som gör det skall vara huvud över alla som bor i Gilead."