× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

Kapitel 1

1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna.2 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Tacksägelse och förbön

3 Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er.4 Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje,5 eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu.6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.7 Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig.8 Ja, Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta, i Kristus Jesus.9 Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme,10 så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag,11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.

Fånge för Kristi skull

12 Jag vill att ni skall veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet.13 Så har hela pretoriet* och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skull jag sitter fängslad.14 Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt.
15 En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en del gör det i god avsikt,16 av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium.17 De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre.18 Än sen? Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över.
Och jag vill fortsätta att glädja mig,19 ty jag vet att detta kommer att leda till min frälsning, därför att ni ber för mig och Jesu Kristi Ande hjälper mig.20 Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt skall stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör.21 Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst.22 Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag skall välja.23 Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre.24 Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar.25 Och då jag är övertygad om det, vet jag att jag skall leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron.26 När jag är hos er igen, kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus prisa er lyckliga för min skull.

Kämpa för tron

27 Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och samme ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium28 utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, men för er ett tecken på att ni blir frälsta, och det av Gud.29 Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull,30 eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har.

Inledning till boken
Filipperbrevet tillkom sist av de s.k. fångenskapsbreven (se inledningsnot i Efesierbrevet). Fastän processen mot Paulus ännu inte var avslutad, är aposteln övertygad om att han skall återfå sin frihet och att han efter någon tid också skall kunna komma till Filippi (1:19, 25f, 2:23f).

Fotnoter
1:13pretoriet Syftar på det kejserliga livgardets kasern i Rom.