× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Detta skedde på tjugofjärde dagen i sjätte månaden av kung Darejaves andra regeringsår.*

Det nya templets härlighet

Kapitel 2

2 I sjunde månaden, på tjugoförsta dagen i månaden,* kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sade:3 Säg till Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevan av folket:

4 Vilka är kvar bland ersom har sett detta husi dess forna härlighet?Hur tycker ni att det ser ut nu?Är det inte som vore det ingenting i era ögon?
5 Men var nu frimodig,
du Serubbabel,säger Herren,var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son,var frimodiga,
alla ni människor i landet,säger Herren.Arbeta, ty jag är med er,säger Herren Sebaot.
6 Detta löfte gav jag ernär ni drog ut ur Egypten,och min Ande är mitt ibland er.Frukta inte!

7 Så säger Herren Sebaot:Inom kort skall jag än en gång komma himlen och jorden,havet och det torra att skaka.
8 Jag skall skaka om alla hednafolkoch alla folkens skatter
skall komma hit.Och jag skall uppfylla detta hus med härlighet,säger Herren Sebaot.
9 Mig tillhör silvret
och mig tillhör guldet,säger Herren Sebaot.
10 Den kommande härligheten
hos detta husskall bli större än den förra,säger Herren Sebaot,och på denna plats skall jag ge frid,säger Herren Sebaot.

Ny välsignelse

11 På tjugofjärde dagen i den nionde månaden av Darejaves andra regeringsår* kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sade:
12 Så säger Herren Sebaot: Fråga prästerna vad lagen säger:13 "Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, blir då detta heligt?" Prästerna svarade: "Nej."14 Åter frågade Haggai: "Om den som har blivit oren genom en död rör vid något av allt detta, blir det då orent?" Prästerna svarade: "Ja, det blir orent."15 Då sade Haggai:

"Så är det med detta folk,så är det med detta hednafolkinför mig, säger Herren,ja, så är det med allt
vad deras händer gör:Vad de där offrar är orent.
16 Lägg nu noga märke till
det som sker,från denna dag och framöver!Innan man lagt sten på sten
till Herrens tempel,hur var det då?
17 Om någon kom till en sädesskyl som skulle ge tjugo mått,gav den endast tio,om någon kom till vinpressen för att ösa upp femtio kärl,gav den endast tjugo.
18 Jag slog er med sot och rostoch alla era händers verk
med hagel,och ändå vände ni er inte till mig,säger Herren.
19 Lägg noga märke till det som skerfrån denna dag och framöver,från den tjugofjärde dagen
i nionde månaden,från den dag då grunden lades
till Herrens tempel.
20 Finns någon säd ännu kvar
i kornboden?Nej, och varken vinstocken
eller fikonträdet,varken granatträdet eller olivträdethar ännu burit någon frukt.Men från denna dag
skall jag välsigna."

Serubbabel - Herrens signetring

21 Herrens ord kom för andra gången till Haggai, på tjugofjärde dagen i samma månad. Han sade:22 Säg till Serubbabel, Juda ståthållare:

Jag skall komma himlen
och jorden att skaka.
23 Jag skall omstörta kungatroneroch göra hednarikenas makt
om intet.Jag skall välta omkull vagnarna och dem som kör dem,och hästarna med sina ryttare skall störta.Den ene skall falla
för den andres svärd.

24 På den dagen, säger Herren Sebaot, skall jag ta dig, min tjänare Serubbabel, Sealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. Ty dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot."

Fotnoter
2:121 sept. 520 f. Kr.
2:217 okt. 520 f. Kr. Dvs lövhyddohögtidens sista dag.
2:1118 dec. 520 f. Kr.