× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia mot Tyrus

Kapitel 26

1 I elfte året,* på första dagen i månaden, kom Herrens ord till mig. Han sade:
2 Du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem:

"Ha, ha, folkens port har brutits ner.Då vänder man sig till mig,jag blir rik när hon ligger i ruiner."
3 Därför säger Herren, Herren så:Se, jag är emot dig, Tyrus.Jag skall få många hednafolk
att resa sig mot dig,liksom havet låter sina böljor
resa sig.
4 De skall förstöra Tyrus muraroch riva ner hennes torn.Jag skall skrapa bort allt grus
från henneoch förvandla henne
till en kal klippa.
5 En torkplats för fisknät
skall hon bli,mitt ute i havet,ty jag har talat, säger Herren, Herren.Hon skall bli ett byte
för hednafolken.
6 Och hennes döttrar på fastlandetskall dräpas med svärd.De skall inse att jag är Herren.

7 Ty så säger Herren, Herren:
Se, jag skall låta Nebukadressar, kungen i Babel, kungarnas kung, norrifrån komma över Tyrus med hästar och vagnar och ryttare och med mycket folk.

8 Dina döttrar på fastlandetskall han dräpa med svärd.Han skall bygga en belägringsmur mot dig,kasta upp en vall mot digoch resa sina sköldar mot dig.
9 Med sin murbräcka skall han rikta stötar mot dina murar,och dina torn skall han bryta ner med sina vapen.
10 Hans hästar är så mångaatt dammet från dem
skall övertäcka dig.Vid dånet av hans ryttareoch av hans kärror och vagnarskall dina murar skakanär han drar in
genom dina portar,så som man drar in
i en erövrad stad.
11 Hans hästar skall med sina hovartrampa sönder alla dina gator.Ditt folk skall han döda
med svärd,och dina stolta stoder
skall störta till marken.
12 Man skall röva bort dina skatteroch plundra dina handelsvaror.Man skall riva dina murar,och dina vackra hus
skall man bryta ner.Stenarna, trävirket och gruset
skall kastas i havet.
13 Jag skall göra slut
på din skräniga sång,dina harpors ljud
skall inte höras mer.
14 Ja, jag skall göra dig
till en kal klippa,en torkplats för fisknät skall du bli.Aldrig mer
skall du byggas upp igen,ty jag, Herren, har talat,säger Herren, Herren.

15 Så säger Herren, Herren till Tyrus: Kommer då inte kustländerna att bäva vid dånet av ditt fall, när dina sårade jämrar sig och man begår mord hos dig?16 Alla furstar vid havet skall stiga ner från sina troner. De skall lägga bort sina mantlar och ta av sig sina broderade kläder. Skräck blir deras klädsel där de sitter på marken. De skall ständigt förskräckas och häpna över dig.
17 De skall stämma upp en klagosång över dig och säga:

"Hur har du inte gått under,du som var bebodd av sjöfolk,du berömda stad,du som var så mäktig på havet,du och dina invånare,du som spred skräck
hos alla dina invånare.
18 Nu darrar kustländernaden dag du faller,och öarna i havet förfärasden dag du går under."

19 Ty så säger Herren, Herren: När jag gör dig till en ödelagd stad, lik städer som ingen bor i, när jag låter havets djup stiga upp över dig så att de stora vattnen övertäcker dig,20 då störtar jag ner dig till dem som har farit ner i graven, till folk som levde för länge sedan. Likt en plats som sedan länge ligger öde får du ligga där i jordens djup hos dem som har farit ner i graven. Så skall du förbli obebodd medan jag gör härliga ting i de levandes land.21 Jag skall låta dig få ett fasansfullt slut, och du skall inte mer finnas till. Man skall söka dig men aldrig någonsin finna dig säger Herren, Herren."

Fotnoter
26:1elfte året År 586 f. Kr.