× 
 Från
 Till
 Metod

 

Klagosång över Tyrus

Kapitel 27

1 Herrens ord kom till mig. Han sade:
2 "Du människobarn, stäm upp en klagosång över Tyrus.3 Säg till Tyrus:

Du som bor vid havets portaroch driver handel med folkeni många kustländer,så säger Herren, Herren:O Tyrus, du säger själv:Jag är den fullkomliga skönheten.
4 Dina gränser är mitt i havet,de som byggde dig
gjorde din skönhet fullkomlig.
5 Av cypress från Senirgjorde de allt ditt träarbete.De hämtade en ceder från Libanonför att göra en mast åt dig.
6 Av ekar från Basangjorde de dina åror.De prydde ditt däck med elfenben,inlagt i ädelt träfrån kitteernas öländer.
7 Seglet av fint broderat linne
från Egyptenhade du som ditt baner.Mörkblått och purpurrött tyg från Elisas öländerhade du till soltält.
8 Sidons och Arvads invånarevar roddare åt dig.De vise, som du hade hos dig, Tyrus,dem tog du till sjömän.
9 Gebals äldste och dess visetjänade dig
med att täta dina fogar.Havets alla fartyg
med sina besättningartjänade dig vid din byteshandel.
10 Perser, ludeer och puteertjänstgjorde som soldater
i din häroch var ditt krigsfolk.Sköldar och hjälmar
hängde de på dig,och dessa gav dig glans.
11 Arvads söner och din härstod runt omkring
på dina murar,och män från Gammad
var i dina torn.Sina stora sköldar hängde de upprunt om på dina murar,de gjorde din skönhet fullkomlig.

12 Tarsis var din handelspartner, ty du var rik på allt. Du fick silver, järn, tenn och bly i utbyte mot dina varor.13 Javan, Tubal och Mesek handlade med dig. Slavar och kopparkärl gav de dig i utbyte.14 Arbetshästar, stridshästar och mulåsnor fick du som betalning från Togarmas land.15 Dedans söner handlade med dig, ja, många kustländer var dina kunder. Elfenben och ebenholts förde de till dig som betalning.16 Aram var din handelspartner, ty du var rik på konstarbeten. Karbunkelstenar, purpurrött tyg, broderade vävnader och fint linne, koraller och rubiner gav de dig som betalning.
17 Juda och Israels land handlade med dig. Vete från Minnit, bakverk och honung, olja och balsam gav de dig i utbyte för dina varor.18 Damaskus var din handelspartner, ty du var rik på konstarbeten och allt slags gods. De kom med vin från Helbon och med ull från Sahar.19 Dan och Javan gav dig tvinnad tråd som betalning. De gav konstsmitt järn, kassia och kalmus i utbyte mot dina varor.20 Dedan handlade med dig med sadeltäcken att rida på.21 Araberna och Kedars alla furstar tjänade dig med sin handel, med lamm och baggar och bockar drev de handel hos dig.22 Sabas och Raamas köpmän gjorde affärer med dig. Kryddor av bästa slag och alla slags ädla stenar och guld gav de dig som betalning.23 Haran, Kanne och Eden, Sabas köpmän, Assur och Kilmad drev handel med dig.24 De gjorde affärer hos dig med vackra kläder, med mörkblå brokigt vävda mantlar, med brokiga täcken, med välslagna, starka rep på din marknad.

25 Fartyg från Tarsis for i väg
med dina bytesvaror.
Så fylldes du med gods
och blev mycket ärad,där du låg mitt i havet.
26 Ut på vida vattnen förde de dig,dina roddare.Då kom östanvinden
och krossade dig,där du låg mitt i havet.
27 Ditt gods, dina varor
och din handel,dina sjömän och styrmän,de som lagade dina fogaroch de som drev din handel,allt krigsfolk som fanns hos digoch allt manskap hos dig,skall sjunka ner i havets djupden dag du faller.
28 När dina sjömän höjer klagorop,bävar kustländerna.
29 Alla som ror med årorlämnar sina skepp.Sjömän och alla som far på havet stannar i land.
30 De ropar högt över digoch klagar bittert,de strör stoft på sina huvudenoch rullar sig i aska.
31 De rakar sig skalliga för din skulloch klär sig i säcktyg,de gråter över dig i bitter sorg,under bitter klagan.
32 Med jämmer stämmer de upp
en klagosång över dig,klagande sjunger de om dig:

Vem är lik Tyrus,som bringats till tystnadmitt ute i havet?
33 När dina handelsvaror
sattes i land från havetmättade du många folk.Med ditt myckna gods
och dina många bytesvarorgjorde du jordens kungar rika.
34 Men nu, då du har förlist
och försvunnit från havetner i vattnets djup,har dina bytesvaror
och allt ditt manskapsjunkit med dig.
35 Kustländernas alla invånarehäpnar över dig,deras kungar står rysandemed förfäran i sina ansikten.
36 Köpmännen ute bland folken visslar hånfullt åt dig.Du har fått ett fasansfullt slut,du skall inte mer finnas till."