× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 12

1 Efraim jagar efter vind,
hela dagen far han efter
östanväder,
lögn och våld tilltar.Med Assur sluter de förbund,och olja förs till Egypten.
2 Men Herren skall gå till rätta med Judaoch bestraffa Jakob
efter hans vägar.Efter hans gärningar
skall han vedergälla honom.
3 I moderlivet grep han sin bror
i hälen,när han blivit man
kämpade han med Gud.
4 Ja, han kämpade med ängelnoch vann seger,han grät och bad honom om nåd.I Betel mötte han honom,och där talade han med oss,

5 Herren, härskarornas Gud,Herren är hans namn.*

6 Så vänd om till din Gud,håll fast vid kärlek och rättoch vänta ständigt på din Gud.

7 Handlaren har falsk våg
i sin hand
och älskar orätt vinning.

8 Efraim säger:
"Jag har förvisso blivit rik,jag har skaffat mig
en förmögenhet.I allt mitt hårda arbeteskall man inte finna någon orätt,något som är synd."

9 Jag är Herren, din Gud,alltsedan du var i Egyptens land.Jag skall på nytt låta dig bo i tältliksom vid era högtidsdagar.

10 Jag har talat till profeterna,jag har givit dem många syner,och genom profeterna
har jag talat i liknelser.

11 Är Gilead ett ogärningsnäste?Då skall de bli till intet.Offrar de tjurar i Gilgal?Då skall deras altaren
bli stenrösenlängs åkerns plogfåror.

12 Jakob flydde till Arams land,Israel tjänade för en kvinna,för en kvinnas skull
vaktade han hjorden.

13 Genom en profet förde Herren Israel upp ur Egypten,och genom en profet
blev folket bevarat.

14 Efraim har uppväckt bitter vrede.Hans Herre skall låta hans blodskulder drabba honomoch låta hans smädelser
falla tillbaka på honom själv.

Fotnoter
12:5Herrenär hans namn Se not till 1 Mos 2:4 .