× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels trolöshet och Guds trofasthet

Kapitel 2

1 Kalla era bröder Ammi
och era systrar Ruhama.
2 Gå till rätta med er mor,
gå till rätta.Ty hon är inte min hustru,och jag är inte hennes man.Må hon skaffa bort sin otukt från sigoch sina äktenskapsbrott
mellan sina bröst.
3 Annars skall jag klä av henne naken,och låta henne stå därsådan hon var den dag
då hon föddes.Jag skall göra henne lik en öken,låta henne bli som ett torrt landoch låta henne dö av törst.
4 Hennes barn skall jag inte förbarma mig övereftersom de är barn till en sköka.
5 Ty deras mor
var en otrogen kvinna,hon som födde dem
bedrev skamliga ting.Hon sade:"Jag vill följa efter mina älskaresom ger mig min mat
och mitt vatten,min ull och mitt lin,min olja och min dryck."

6 Se, därför skall jag stängadin väg med törnen.Jag skall resa en mur framför henne,så att hon inte finner sina stigar.
7 När hon då löper efter
sina älskare,skall hon inte få fatt på dem.När hon söker dem,skall hon inte finna dem.Då skall hon säga:"Jag vill gå tillbaka
till min förste man,för jag hade det bättre då än nu."
8 Men hon har inte förstått,att det var jag som gav hennebåde säden och vinet och oljan,och som gav henne
mycket silver,likaså guld, som de gjorde
sin baalsbild av.

9 Därför skall jag ta tillbaka min sädnär tiden är inne,och mitt vinnär stunden kommer.Jag skall ta bort min ull och mitt lin,som hon skyler sin nakenhet med.
10 Nu skall jag blotta hennes blygdinför hennes älskares ögon,och ingen skall rädda henne
ur min hand.
11 Jag skall göra slut
på all hennes fröjd,på hennes fester, nymånader
och sabbateroch på alla hennes högtider.
12 Jag skall skövla hennes vinstockar och fikonträd,eftersom hon sade:"De är min lönsom mina älskare har gett mig."Jag skall göra dem
till en vildmark,och markens djur skall äta av dem.
13 Så skall jag straffa henne
för hennes baalsdagar,då hon tände rökelse åt baalernaoch smyckade sig med ring
och bröstspänneoch följde efter sina älskaremen glömde mig, säger Herren.

14 Därför skall jag locka henne bortoch föra henne ut i öknenoch tala till hennes hjärta.
15 Sedan skall jag ge henne tillbaka hennes vingårdaroch göra Akors dal
till en hoppets port.Där skall hon sjunga
som i sin ungdoms dagar,som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land.

16 Det skall ske på den dagen,säger Herren,att du skall kalla mig: "Min man."och inte mer kalla mig: "Min Baal."
17 Baalernas namn
skall jag ta bort ur hennes mun,så att man inte mer skall komma ihåg deras namn.

18 På den dagen skall jag för deras räkning sluta ett förbundmed djuren på marken,med fåglarna under himlen
och med kräldjuren på jorden.Båge och svärd
och vad som hör till krigetskall jag bryta sönder
och skaffa bort ur landetoch låta dem bo i trygghet.
19 Jag skall trolova dig med mig
för evig tid,ja, jag skall trolova dig med migi rättfärdighet och rätt,i kärlek och barmhärtighet.
20 Jag skall trolova dig med mig
i trohet,och du skall så känna Herren.

21 Och det skall ske på den dagen,att jag skall bönhöra,
säger Herren,jag skall bönhöra himlen,och den skall bönhöra jorden,
22 och jorden skall bönhörasäden, vinet och oljan,och de skall bönhöra Jisreel.*
23 Jag skall plantera henne åt mig i landet.Jag skall förbarma mig
över Lo-Ruhamaoch säga till Lo-Ammi:
"Du är mitt folk."Och de skall svara:
"Du är min Gud."

Fotnoter
2:22Jisreel Annan översättning: "Guds plantering". Jfr v. 23.