× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 4

1 På den dagen skall sju kvinnor
ta tag i samma man och säga:
"Vi vill själva föda och klä oss.Låt oss bara få bära ditt namn!Ta bort vår vanära!"

Det renade Sions härlighet genom Herrens telning

2 På den dagen skall Herrens telning bli till härlighet och ära och landets frukt till stolthet och prydnad för den räddade skaran av Israel.3 Och den som förblir i Sion och lämnas kvar i Jerusalem skall kallas helig, var och en som är upptecknad bland de levande i Jerusalem,4 när Herren har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande.5 Och Herren skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky om dagen och skenet av en flammande eld om natten. Ja, över allt det härliga skall det finnas ett skyddande tak.6 Och det skall finnas en hydda, som ger skugga om dagen undan hettan och tillflykt och skydd undan storm och regn.