× 
 Från
 Till
 Metod

 

Elifas andra tal

Kapitel 15

1 Då tog Elifas från Teman till orda och sade:

2 Skall en vis man tala så i vädretoch fylla sitt bröst
med östanvind?
3 Skall han försvara sin sak
med värdelöst tal,med ord till ingen nytta?
4 Ja, du gör gudsfruktan om intetoch hindrar andakt inför Gud.
5 Ty din synd lägger orden
i din mun,och du väljer listigt tal.
6 Din egen mun dömer dig, inte jag,dina egna läppar
vittnar emot dig.

7 Var du den första människa
som föddes?
Blev du till innan höjderna fanns?
8 Var du åhörare
i Guds hemliga råd?Har du bemäktigat dig visheten?
9 Vad vet du som vi inte vet?Vad förstår du
som vi inte förstår?
10 Både gråhårsman och åldring finns ibland oss,mycket äldre än din far.
11 Är Guds tröst ej nog för dig,de milda ord som talas till dig?
12 Varför leds du bort av ditt hjärtaoch varför gnistrar dina ögon?
13 Ty du vänder din ande mot Gudoch öser ut ord ur din mun.

14 Vad är en människa,
att hon skulle vara ren,
att en av kvinna född
skulle vara rättfärdig?
15 Gud kan inte lita på sina heliga,inför hans ögon
är inte himlarna rena,
16 hur mycket mindre då den
som är avskyvärd och fördärvad,en människa som dricker orättfärdighet som vatten!

17 Lyssna, jag vill säga dig något,det som jag har sett
vill jag berätta,
18 vad visa män har kungjort
från sina fäder och inte förtigit,
19 från dem som ensamma
fick landetutan att någon främling trängde in bland dem:
20 Den ogudaktige plågas av ångest i alla sina dagar,en våldsverkares år är räknade.
21 Skräckröster ljuder i hans öron.I hans trygghet kommer förhärjaren över honom.
22 Han har inget hopp om räddning ur mörkret,svärdet är bestämt för honom.
23 Han irrar efter bröd
och undrar var det finns.Han vet att mörkrets dag är nära.
24 Ångest och nöd
förskräcker honom,de slår ner honom likt en kung rustad till strid.
25 Ty mot Gud har han lyft
sin hand,mot den Allsmäktige
handlar han övermodigt.
26 Med styv nacke
stormar han mot honom,väl skyddad bakom sina sköldar.
27 Han har täckt sitt ansikte
med fetmaoch hans midja sväller av fett.
28 Han bosätter sig
i ödelagda städer,i hus där man ej kan bo,ty de är bestämda till ruiner.
29 Han blir ej rik,hans välstånd skall ej bestå,hans skördar skall ej luta tungt mot marken.
30 Han kan inte fly undan mörkret,hans rotskott skall förtorka
av hetta,han skall förgås
genom Guds* muns anda.
31 Han må inte bedra sig
och lita på tomhet,ty tomhet skall bli hans lön.
32 I förtid skall hans mått bli fyllt,och hans kronaskall ej grönska mer.
33 Han skall tappa sina omogna druvor likt en vinstock,fälla sina blommor likt ett olivträd.
34 Ty den gudlöses hus
blir ofruktsamt,och eld förtär husen där mutor tas.
35 De går havande med elände
och föder fördärv,deras moderliv alstrar förvillelse.

Fotnoter
15:30Guds Ordagrant: "hans".