× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bildads andra tal

Kapitel 18

1 Då tog Bildad från Sua till orda och sade:

2 Hur länge skall ni lägga snaror med ord?Kom till förstånd,
sedan kan vi tala.
3 Varför räknas vi som djuroch betraktas som dumma
i era ögon?
4 Du som i vrede söndersliter
din själ,skall jorden bli öde för din skulleller klippan flyttas från sin plats?

5 Sannerligen, den ogudaktiges ljus skall slocknaoch lågan av hans eld
inte ge något sken.
6 Ljuset i hans tält skall bli mörktoch lampan slockna för honom.
7 Hans väldiga steg skall bli kortare,hans egna rådslag fälla honom.
8 Hans fötter leder honom till nätet,han vandrar mot snaran.
9 Snaran griper honom om hälen,fällan håller honom fast.
10 Ett rep har dolts för honom
på marken,en fälla är lagd på stigen.
11 Skräck möter honom från alla håll,och jagar honom i hälarna.
12 Olyckan hungrar efter honom,hemsökelsen står redo
att fälla honom.
13 Sjukdom äter upp hans hud,dödens förstfödde
uppslukar hans lemmar.
14 Han rycks bort från sitt trygga tältoch drivs i väg till fasornas kung.
15 I hans tält får främlingar bo,svavel strös över hans boning.
16 Hans rötter förtorkas nertill,hans grenar vissnar upptill.
17 Hans minne utplånas från jorden,hans namn nämns inte
på vägarna.
18 Han drivs från ljuset till mörkretoch jagas bort från världen.
19 Han blir utan barn och efterkommande i sitt folk,ingen överlevande finns i hans hus.
20 De som bor i väst häpnar
över hans ofärdsdag,de som bor i öst skälver av fasa.
21 Ja, så går det
den orättfärdiges hem,så går det den plats
där man ej känner Gud.