× 
 Från
 Till
 Metod

 

Fortsättning av Jobs svar

Kapitel 24

1 Varför har den Allsmäktige
inga domstider i förvar?
Varför får hans vänner
inte se hans dagar?
2 De flyttar undan gränsstenar,de rövar bort hjordar
och för dem i bet.
3 De för bort de faderlösas åsna,och tar änkans ko i pant.
4 De tränger bort de fattiga
från vägen,de nödställda i landet
måste alla gömma sig.
5 Se, som vildåsnor i öknengår de ut till sin gärning.De söker efter mat,och hedmarken ger dem bröd
åt barnen.
6 De skördar foder på fältet,de plockar det som finns kvar
i den ogudaktiges vingård.
7 Nakna ligger de om natten,
utan kläder,de har inget att skyla sig med
i kölden.
8 De dränks av skurar från bergen,i brist på skydd
håller de sig tätt intill klippan.

9 Faderlösa slits från sin
moders bröst
och pant tas från den fattige.
10 De måste gå omkring nakna, utan kläder,hungrande bär de på kärvar.
11 Mellan deras murar
pressar de ut olja,törstande trampar de vinpressen.
12 Från staden
hörs de döendes jämmer,svårt sårade ropar på hjälp.Men Gud aktar ej
på sådan ondska.

13 Andra har blivit fiender till ljuset,de känner inte dess vägar,de vistas inte på dess stigar.
14 Så snart det dagas
stiger mördaren upp,han dödar den nödställde
och fattige,och om natten blir han tjuvars like.
15 Äktenskapsbrytarens öga
spanar efter skymningen,han tänker: "Inget öga får se mig",och täcker sitt ansikte
med en slöja.
16 Vid mörkrets inbrott
bryter de sig in i husen,om dagen låser de sig inne.De vill inte veta av ljuset.
17 Ty svartaste mörker
är morgon för dem alla,ja, de är väl förtrogna
med mörkrets fasor.

18 De är som något lätt
på vattenytan.
Deras jordstycke är förbannat
i landet,ingen styr sin färd till vingårdarna.
19 Som torka och hetta
förtär snövattnet,så förtär dödsriket
den som har syndat.
20 Modersskötet glömmer honom,maskar frossar på honom,ingen bevarar hans minne.Som ett träd bryts orättfärdigheten av.
21 Han handlar illa mot den ofruktsamma som ej kan föda,änkan behandlar han inte väl.

22 Men Gud rycker bort de starka genom sin kraft.När han griper in,
kan de inte vara säkra för sitt liv.
23 Han ger dem trygghet och vila,men hans ögon vakar
över deras vägar.
24 En kort tid är de upphöjda,sedan är de borta,de slås ner och skördas som alla,de vissnar likt axens toppar.

25 Om det inte är så,vem kan visa att jag ljuger,och göra mina ord om intet?