× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jobs första tal:


Han förbannar sin födelsedag

Kapitel 3

1 Sedan öppnade Job sin mun och förbannade sin födelsedag.2 Han sade:

3 Må den dag då jag föddes
bli utplånad,
och den natt som sade:
"En pojke är avlad."
4 Må den dagen vändas i mörker,må Gud i höjden
inte fråga efter denoch inget dagsljus lysa över den.
5 Må mörkret och dödsskuggan återkräva denoch molnen sänka sig ner över den.Må mörker förskräcka den under dagen.
6 Den natten må gripas
av tjockaste mörker.Den må ej fröjdas
bland årets dagareller finna rum
inom månadernas krets.
7 Ja, den natten må bli ofruktsam,jubel må ej höras under den.
8 Må de som besvärjer dagar
förbanna den,de som förmår mana framLeviatan.*
9 Må dess stjärnor förmörkas
innan dagen gryr,må den förgäves vänta efter ljus,må den aldrig få se morgonrodnadens strålar.
10 Ty den stängde ej dörrarna
till min moders livoch lät ej olyckan förbli dold
för mina ögon.

11 Varför fick jag inte dö
vid födelsen,
förgås när jag kom ut ur
min moders liv?
12 Varför fanns knän
som tog emot mig,varför bröst där jag fick di?
13 Jag hade då legat i ro,jag hade då sovit och vilat
14 tillsammans med kungar
och rådsherrar på jorden,som byggde åt sig
palatslika gravar,
15 eller med furstar som ägde guldoch fyllde sina hus med silver.
16 Eller varför blev jag inte nergrävd som ett dödfött foster,som ett barn som aldrig såg ljuset?
17 Där rasar inte de ogudaktiga längre,där vilar de som uttömt sin kraft.
18 Där har alla fångar fått ro,de hör ej någon slavdrivares röst.
19 Små och stora är där lika,och slaven är fri från sin herre.

20 Varför ges ljus åt den olyckligeoch liv åt plågade själar,
21 som längtar efter döden,
utan att den kommer,och söker efter den
mer än efter någon skatt,
22 som gläds, ja, jublar
och fröjdar sig,när de finner sin grav?
23 Varför ges liv åt en man
vars väg är dold,åt en man instängd av Gud?
24 Suckan har blivit
mitt dagliga bröd,och som vatten
strömmar mina klagorop.
25 Ty det som förskräckte mig drabbar mig,vad jag fasade för
kommer över mig.
26 Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila,ångest kommer över mig.

Fotnoter
3:8Leviatan Se not till 40:20 .