× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus tvättar sina lärjungars fötter

Kapitel 13

1 Det var strax före påskhögtiden, och Jesus visste att stunden hade kommit, då han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista.
2 De åt kvällsmål, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, den tanken att han skulle förråda honom.3 Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud.4 Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig.5 Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig.6 När han kom till Simon Petrus, sade denne till honom: "Herre, skall du tvätta mina fötter?"7 Jesus svarade: "Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram skall du förstå det."8 Petrus sade: "Aldrig någonsin skall du tvätta mina fötter." Jesus svarade: "Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig."9 Simon Petrus sade: "Herre, inte bara mina fötter, utan också mina händer och mitt huvud!"10 Jesus svarade: "Den som har badat, behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla."11 Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sade han att de inte alla var rena.
12 När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem: "Förstår ni vad jag har gjort med er?13 Ni kallar mig Mästare och Herre och det med rätta, ty det är jag.14 Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.15 Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er.16 Amen, amen säger jag er: Tjänaren är inte förmer än sin herre, och budbäraren är inte förmer än den som har sänt honom.17 När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det.

Jesus förutsäger Judas förräderi

18 Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men Skriften skall fullbordas: Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig.*19 Jag säger detta till er redan nu, innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett, att Jag Är.20 Amen, amen säger jag er: Den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig."
21 När Jesus hade sagt detta, upprördes han i sin ande och vittnade: "Amen, amen säger jag er: En av er skall förråda mig."22 Lärjungarna såg på varandra och undrade vem han kunde mena.23 En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bords vid Jesu sida.24 Simon Petrus gav honom ett tecken att han skulle fråga vem han talade om.25 Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sade: "Herre, vem är det?"26 Jesus svarade: "Det är han som får brödstycket som jag doppar." Och han doppade brödstycket och gav det åt Judas, Simon Iskariots son.27 När Judas hade tagit emot brödstycket, for Satan in i honom. Jesus sade då till honom: "Gör snart vad du tänker göra."28 Men ingen av dem som låg till bords förstod, varför han sade detta till honom.29 Eftersom Judas hade hand om kassan, trodde några att Jesus hade sagt till honom att han skulle köpa något som de behövde till högtiden, eller att han skulle ge något åt de fattiga.30 När han hade tagit emot brödstycket, gick han genast ut. Och det var natt.
31 Så snart Judas hade gått ut, sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom.32 Är nu Gud förhärligad i honom, skall Gud också förhärliga honom i sig själv, och han skall snart förhärliga honom.33 Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka efter mig, och det jag sade till judarna, det säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma.34 Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.35 Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."
36 Simon Petrus sade till honom: "Herre, vart går du?" Jesus svarade: "Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram skall du följa mig."37 Petrus frågade: "Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Mitt liv vill jag ge för dig."38 Jesus svarade: "Ditt liv vill du ge för mig? Amen, amen säger jag dig: Tuppen skall inte gala, förrän du tre gånger har förnekat mig.

Fotnoter
13:18Ps 41:10 .