× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 1

1 Denna profetia innehåller Herrens ord till Israel genom Malaki.

Herrens kärlek till Israel

2 Jag har älskat er, säger Herren.Och ni frågar: "På vilket sätt
har du älskat oss?"Var inte Esau bror till Jakob?
säger Herren.Jakob älskade jag,
3 men Esau hatade jag.Jag gjorde hans berg
till en ödemarkoch gav hans arvedel
åt öknens schakaler.
4 Om Edom säger:
"Vi är krossade,men vi skall åter
bygga upp ruinerna",så säger Herren Sebaot:De bygger upp,
men jag skall riva ner.De skall kallas"ogudaktighetens land"och "det folk som Herren
är vred på för evigt".
5 Era ögon skall se det,och ni skall säga:
" Herren är upphöjdutöver Israels gränser".

Förakt för Herren

6 En son hedrar sin far,en tjänare sin herre.Om nu jag är en far,var är då den heder
som borde visas mig?Och om jag är en herre,var är då fruktan för mig?Detta säger Herren Sebaottill er präster
som föraktar mitt namn.Och ni frågar: "På vilket sätt
har vi föraktat ditt namn?"
7 Jo, genom att ni på mitt altareoffrar oren mat.Och ni frågar: "På vilket sätt
har vi kränkt din renhet?"Genom att ni säger: " Herrens bord betyder ingenting."
8 Om ni bär fram ett blint djur
som offer,är inte det något ont?Om ni bär fram det som är lamt och sjukt,är inte det något ont?Kom med sådant
till din ståthållare!Tror du han blir gladoch tar nådigt emot dig?säger Herren Sebaot.

9 Men bönfall nu inför Gudatt han må vara nådig mot oss.Genom er har detta skett.Kan han då bli vänligt sinnad mot er?säger Herren Sebaot.
10 Om ändå någon av er
ville stänga tempeldörrarna,så att ni inte förgäves tänder upp eld på mitt altare!Jag har inte behag till er,säger Herren Sebaot,offergåvorna från er hand
finner jag ingen glädje i.

11 Från solens uppgång
till dess nedgång
skall mitt namn bli stort
bland hednafolken,på alla orter
skall man bära fram rökofferoch rena offergåvor åt mitt namn.Ja, stort skall mitt namn bli bland hednafolken,säger Herren Sebaot.
12 Men ni vanhelgar det när ni säger:" Herrens bord är orentoch maten som ges är värdelös."
13 Ni säger:
"Inte är det mödan värt!"och så handhar ni det vanvördigt,säger Herren Sebaot.Som offer bär ni fram
det som är stuletoch djur som är halta och sjuka.Sådant offrar ni.Och det skulle jag med glädje
ta emot av er?säger Herren.

14 Förbannad är den
som handlar svekfullt,
den som i sin hjord
har ett djur av hankön,men ändå, när han gör ett löfte,offrar åt Herren det som är vanställt.Ty jag är en stor Konung,säger Herren Sebaot,och mitt namn är fruktat
bland hednafolken.

Inledning till boken
Malakis bok skildrar förhållanden i Juda och Jerusalem mellan 460-430 f. Kr., då även Esra och Nehemja verkade (se inledningsnot till Esra). Med Malaki tystnar den profetiska rösten i Israel under ca 450 år. Det sker med löftet om en kommande "Elia", 3:1a, 4:5f (jfr Matt 11:13-14, 17:10-13) och med löftet om "förbundets ängel", 3:1b, och "rättfärdighetens sol" som skall gå upp, 4:2, dvs Messias (jfr Luk 1:78-79).