× 
 Från
 Till
 Metod

 

Vingårdsarbetarnas lön

Kapitel 20

1 Ty himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård.2 Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård.3 Vid tredje timmen* gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget.4 Han sade till dem: Gå ni också till min vingård! Jag skall ge er en rättvis lön.5 Och de gick. Vid sjätte och vid nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant.6 Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där, och han sade till dem: Varför står ni här hela dagen arbetslösa?7 De svarade honom: Därför att ingen har lejt oss. Han sade då till dem: Gå till min vingård, ni också.
8 På kvällen sade vingårdens herre till sin förvaltare: Kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första.9 De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar.10 När sedan de första kom, trodde de att de skulle få mer, men också de fick en denar.11 När de fick den, klagade de på husbonden och sade:12 De där som kom sist har gjort en timme, och du har jämställt dem med oss, som har stått ut med dagens slit och hetta.13 Han svarade en av dem: Min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar?14 Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt dig.15 Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon* på att jag är så god?16 Så skall de sista bli de första och de första bli de sista."

Jesus talar en tredje gång om sin död

17 När Jesus var på väg upp till Jerusalem, tog han de tolv lärjungarna åt sidan och sade till dem, där de gick vägen fram:18 "Se, vi går nu upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De skall döma honom till döden19 och utlämna honom åt hedningarna, som skall håna och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen skall han uppstå."

En mors begäran

20 Modern till Sebedeus söner gick då fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något.21 Han frågade henne: "Vad vill du?" Hon sade till honom: "Lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene på din högra sida och den andre på din vänstra."22 Jesus svarade: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag skall dricka?" De svarade: "Det kan vi."23 Jesus sade till dem: "Min kalk skall ni dricka, men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är det inte min sak att ge bort, utan de skall tillfalla dem som min Fader har berett dem för."24 När de tio andra hörde detta, blev de upprörda över de båda bröderna.25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem.26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare,27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav.28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."*

Jesus botar två blinda

29 När de var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom.30 Två blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi, ropade de: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!"31 Folket uppmanade dem strängt att tiga. Men de ropade ännu högre: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!"32 Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: "Vad vill ni att jag skall göra för er?"33 De svarade honom: "Herre, öppna våra ögon!"34 Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.

Fotnoter
20:3tredje timmen Se Sakupplysning.
20:15onda ögon Skriften framställer avunden under bilden av det onda ögat, 1 Mos 4:6 , 1 Sam 18:9 .
20:28många Ett uttryck använt i anslutning till Jes 53:12 i betydelsen alla människor.