× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus uppstår ur graven

Kapitel 28

1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen,* gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven.2 Och se, då blev det en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den.3 Hans utseende var som blixten, och hans kläder var vita som snö.4 Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda.5 Ängeln sade till kvinnorna: "Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste.6 Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg!7 Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er."
8 De skyndade sig då bort från graven, under fruktan och i stor glädje, och sprang för att tala om det för hans lärjungar.9 Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom.10 Då sade Jesus till dem: "Var inte förskräckta! Gå och säg till mina bröder att de skall gå till Galileen. Där kommer de att få se mig."

Vaktstyrkans rapport

11 Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in i staden och underrättade översteprästerna om allt som hade hänt.12 Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar13 och sade: "Säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov.14 Och om landshövdingen får höra det, skall vi tala med honom och se till att ni kan känna er helt lugna."15 De tog emot pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda, och än i dag är detta rykte spritt bland judarna.

Jesu missionsbefallning

16 De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå.17 Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade.18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden.19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn20 och lär dem att hålla* allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Fotnoter
28:1den första veckodagen Dvs söndagen.
28:20hålla Ordet har också betydelsen "bevara", "hålla fast vid".