× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 24

1 Avundas inte
onda människor
och längta inte efter att
vara med dem.
2 Deras hjärtan tänker på våld,deras läppar talar olycka.

3 Genom vishet byggs huset,genom förstånd
hålls det vid makt.
4 Genom kunskap fylls rummenmed allt som är dyrbart
och ljuvligt.

5 En vis man är stark,en man med kunskap
är väldig i kraft.
6 Genom skicklig ledning
kan du föra krig,många goda rådgivare ger seger.

7 Visheten är för hög för dåren,i porten öppnar han ej sin mun.

8 Den som tänker ut onda planer,han skall kallas intrigmakare.
9 Dårskapens påfund är synd,och bespottaren möter avsky bland människor.

10 Låter du modet falla
i nödens stund,
då blir din kraft ringa.

11 Rädda dem som släpas till dödenoch drag dig inte undan dem
som stapplar till
avrättningsplatsen.
12 Om du säger: "Vi visste det inte",skulle inte han som prövar hjärtan märka det,skulle inte han som vakar
över din själ veta det?Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.

13 Ät honung, min son, det är gott,självrunnen honung
är söt för din gom.
14 Så är kunskap och vishet
för din själ.Om du finner dem,
har du en framtid,och ditt hopp blir ej om intet.

15 Ligg inte på lur, du ogudaktige, vid den rättfärdiges boning,ödelägg inte hans hem.
16 Ty den rättfärdige kan falla
sju gånger och resa sig igen,men de ogudaktiga stupar
när olyckan kommer.

17 Gläd dig inte
när din fiende faller,
låt ej ditt hjärta fröjdas
när han störtar omkull,
18 så att Herren ser det
med misshagoch vänder sin vrede från honom.

19 Harmas inte över de onda,avundas inte de ogudaktiga.
20 Ty den som är ond
har ingen framtid,de ogudaktigas lampa skall slockna.

21 Min son, frukta Herren
och kungen,
ge dig inte i lag med upprorsmän.
22 Ty plötsligt kan olycka
komma över dem,och vem vet när ödeläggelse
från dessa båda kommer?

Tillägg till de visas ord (24:23-34)

23 Dessa ord är också av visa män.Att ha anseende till personen när man dömer är orätt.
24 Den som säger till den skyldige: "Du är oskyldig",honom skall folk förbannaoch nationer fördöma.
25 Men dem som skipar rättvisa skall det gå väl,de skall bli välsignade
med goda ting.

26 En kyss på läpparna är det,när någon ger ett rätt svar.

27 Fullgör ditt arbete på marken,gör allting klart åt dig på åkern.Sedan kan du bygga dig ett hus.

28 Vittna inte mot din nästa
utan orsak,
inte vill du bedra någon
med dina läppar?
29 Säg inte: "Vad han har gjort mot mig skall jag göra mot honom,jag skall ge var och en
vad han förtjänat."

30 Jag gick förbi en lat mans åker,en oförståndig människas vingård.
31 Och se, tistlar hade växt upp överallt,marken var täckt av nässlor,stenmuren låg nerriven.
32 Jag såg det och tog det till hjärtat,jag betraktade det
och tog lärdom av det.
33 Sov ännu något, slumra lite till,lägg ännu en tid armarna i kors för att vila,
34 så kommer fattigdomen över dig som en lösdrivareoch armodet som en väpnad man.