× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ordspråk av Salomo samlade av Hiskias män (Kap 25-29)

Kapitel 25

1 Dessa ordspråk är också av Salomo, samlade av Hiskias, Juda kungs, män.

2 Det är Guds ära att dölja en sakoch kungars ära att utforska den.

3 Himlens höjd och jordens djupoch kungars hjärtan
kan ingen utrannsaka.

4 Tag bort slagget från silvret,så får guldsmeden fram
en klenod av det.
5 Tag de ogudaktiga
ur kungens tjänst,så blir hans tron befäst
genom rättfärdighet.

6 Förhäv dig inte inför kungenoch ställ dig inte
på de storas plats.
7 Ty det är bättre att man säger
till dig: "Stig hit upp",än att du flyttas ner
för en förnämare man,som dina ögon har sett.

8 Var inte för snabb att starta
en rättstvist,
för vad tänker du göra
längre fram,om din motpart skämmer ut dig?

9 Lägg fram din egen sak
mot din motpart,
men röj inte någon annans hemlighet,
10 så att inte någon som hör det drar skam över digoch du för all framtid
får dåligt rykte.

11 Som guldäpplen i silverinfattningär ord talade i rätt tid.

12 Som en ring av guld
och ett dyrbart smycke
är en vis förmanare
för ett lyssnande öra.

13 Som snöns svalka på en skördedagär en pålitlig budbärare
för den som sänt honom.Sin herres själ vederkvicker han.

14 Som moln och vind utan regnär den som skryter med gåvor han inte ger.

15 Genom tålamod
kan furstar övertalas,
en mild tunga kan krossa ben.

16 Om du finner honung,
ät inte för mycket,
så att du blir övermätt och kräks.
17 Låt inte din fot komma för ofta
i din väns hus,så att han tröttnar på dig
och får motvilja mot dig.

18 En stridshammare, ett svärd
och en skarp pil
är den som vittnar falskt
mot sin nästa.
19 Som en ruttnande tand
och en slintande fotär förtroende för en svekfull
på nödens dag.

20 Att sjunga visor
för ett sorgset hjärta
är som att klä av sig en vinterdageller som syra på soda.

21 Om din fiende är hungrig,
ge honom att äta,
om han är törstig,
ge honom att dricka.
22 Då samlar du glödande kol
på hans huvud,och Herren skall belöna dig.

23 Nordanvind för med sig regn,tasslande tunga sura miner.

24 Bättre bo i en vrå på taketän dela huset
med en grälsjuk kvinna.

25 Som friskt vatten för en törstig själär gott budskap från fjärran land.

26 Som en grumlad källa
och en förorenad brunn
är en rättfärdig som ger efter
för en ogudaktig.

27 Att äta för mycket honung
är inte gott,
att söka sin egen ära är inte ärofullt.

28 Som en nerbruten stad
utan murar
är den man som inte kan styra
sitt sinne.