× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 29

1 Den som efter mycken
tillrättavisning
förblir hårdnackad
kommer plötsligt att krossas
och kan inte räddas.

2 När de rättfärdiga blir fler
gläder sig folket,
när den ogudaktige härskar
suckar folket.

3 Den som älskar vishet
ger sin far glädje,
den som ger sig i lag med skökor förstör vad han äger.

4 Genom rättvisa
bygger en kung upp sitt land,
men genom höga pålagor
river han ner det.

5 Den som smickrar sin nästabreder ut ett nät för hans fötter.

6 En ond människas överträdelse snärjer henne,men den rättfärdige
kan jubla och vara glad.

7 Den rättfärdige
känner de fattigas sak,
den ogudaktige
visar ingen förståelse.

8 Bespottare uppviglar staden,de visa stillar vreden.

9 När en vis man går till rätta
med en dåre,
blir denne arg eller lermen får ingen ro.

10 De blodtörstiga
hatar den ostrafflige,
men de rättsinniga
skyddar hans liv.

11 Dåren släpper lös
alla sina känslor,
men den vise håller dem tillbaka.

12 Den furste som lyssnar till lögnaktigt talhar bara ogudaktiga tjänare.

13 Den fattige och förtryckaren
får leva sida vid sida,
av Herren får bådas ögon sitt ljus.

14 Den kung som dömer
de fattiga rätt,
hans tron skall för alltid bestå.

15 Ris och tillrättavisning ger vishet,men ett ouppfostrat barn
drar skam över sin mor.

16 När de ogudaktiga blir fler, frodas synden,men de rättfärdiga
skall se deras fall.

17 Fostra din son, så slipper du orooch han skall ge ljuvlig glädje
åt din själ.

18 Utan uppenbarelsen
går folket vilse,
lycklig är den som tar vara på Guds undervisning.

19 Blott ord fostrar ingen slav,trots att han förstår
fogar han sig inte.

20 Ser du en man
som snabbt tar till orda,
det är mer hopp om dåren
än om honom.

21 Om någon skämmer bort sin tjänare alltifrån hans ungdom,blir denne till sist oregerlig.*

22 En argsint man
ger upphov till kiv,
den hetlevrade förgår sig ofta.

23 En människas högmod
leder till förödmjukelse,
men den ödmjuke vinner ära.

24 Den som delar byte med en tjuv hatar sitt eget liv,han hör eden men berättar inget.

25 Människofruktan
har med sig snaror,
men den som förtröstar
Herren blir beskyddad.

26 Många söker en furstes ynnest,men av Herren får var och en sin rätt.

27 De rättfärdiga avskyr
den som gör orätt,
de ogudaktiga avskyr
den som lever rätt.

Fotnoter
29:21oregerlig Grundtextens innebörd är oviss.