× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 116

Lovsång för räddning ur dödsfara

1 Jag har Herren kär,ty han hör min röst,
mitt rop om nåd.
2 Han har vänt sitt öra till mig,i hela mitt liv
skall jag åkalla honom.
3 Dödens band omslöt mig,dödsrikets ångest grep mig,jag kom i nöd och bedrövelse.
4 Men jag åkallade Herrens namn:"O, Herre, rädda min själ!"

5 Herren är nådig och rättfärdig,vår Gud är barmhärtig.
6 Herren bevarar enkla människor,jag var i elände
och han frälste mig.
7 Vänd åter till din ro, min själ,ty Herren har varit god mot dig.
8 Du har räddat min själ
från döden,mitt öga från tårar, min fot från fall.
9 Jag skall vandra inför Herreni de levandes land.
10 Jag tror, därför talar jag,jag som plågades svårt,
11 jag som sade i min ångest:"Alla människor är lögnare."

12 Hur skall jag kunna återgälda Herrenalla hans välgärningar mot mig?
13 Jag vill ta frälsningens bägareoch åkalla Herrens namn.
14 Jag vill infria mina löften
till Herreninför hela hans folk.

15 Dyrbar i Herrens ögonär hans frommas död.
16 O, Herre, jag är ju din tjänare,jag är din tjänare,
din tjänarinnas son,du har lossat mina band.
17 Åt dig vill jag offra lovets offer,Herrens namn vill jag åkalla.
18 Jag vill infria mina löften
till Herreninför hela hans folk,
19 i gårdarna till Herrens hus,mitt i dig, Jerusalem.Halleluja!