× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 12

Klagan över den växande ondskan

1 För sångmästaren enligt sheminit. En psalm av David.

2 Fräls, Herre,
ty de fromma är borta,
de trofasta har försvunnit
från människors barn.
3 De talar lögn,
den ene med den andre,med hala läppar
och dubbelt hjärta talar de.
4 Herre, utrota alla hala läppar,den tunga som talar stora ord.
5 De säger:"Genom vår tunga är vi starka,våra läppar hjälper oss,vem är herre över oss?"

6 "Eftersom de svaga utsätts för våldoch de fattiga klagar,vill jag nu gripa in", säger Herren,"jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter."
7 Herrens tal är ett rent tal,likt silver som rinner ner
på jorden,luttrat i degeln, renat sju gånger.
8 Du, Herre, skall bevara dem,du skall för evigt beskydda dem för detta släkte.
9 Runt omkring
drar ogudaktiga fram,när uselhet prisas
av människors barn.