× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 120

Bön om hjälp mot lögnare

1 En vallfartssång.

Jag ropar till Herren i min nödoch han svarar mig.
2 Herre, rädda min själ
från lögnaktiga läppar,från falska tungor.
3 Vad skall han ge dig,ja, vad mer skall han ge dig,du falska tunga?
4 En krigares skarpa pilaroch glödande ginstkol.

5 Ve mig som bor i Mesheks landoch bland Kedars hyddor!
6 Länge har min själ bottbland dem som hatar friden.
7 Jag vill ha frid,men säger jag ett ord,är de redo till strid.