× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 127

På Herrens välsignelse beror allt

1 En vallfartssång av Salomo.

Om inte Herren bygger husetär arbetarnas möda förgäves.Om inte Herren bevarar stadenvakar väktaren förgäves.
2 Förgäves stiger ni tidigt uppoch går sent till vilaför att äta det bröd ni slitit för.Detta ger han åt sina vännermedan de sover.

3 Se, barn är en Herrens gåva,livsfrukt en lön.
4 Som pilar i en hjältes handär söner man får vid unga år.
5 Lycklig den manvars koger är fyllt med dem.De kommer inte på skamnär de går till rätta med fiender i porten.