× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 3

Bön om hjälp mot fiender

1 En psalm av David när han flydde för sin son Absalom.

2 Herre, hur många är inte
mina fiender!
Många reser sig mot mig.
3 Många säger om mig:"Det finns ingen frälsning
för honom hos Gud." Sela.*

4 Men du, Herre, är en sköld
runt omkring mig.
Du är min ära,du lyfter upp mitt huvud.
5 Jag ropar högt till Herren,och han svarar mig
från sitt heliga berg. Sela.

6 Jag lade mig och somnade,jag vaknade igen,
ty Herren håller mig uppe.
7 Jag fruktar ej för skaror
av många tusen,som ansätter mig från alla sidor.

8 Stå upp, Herre, fräls mig, min Gud!Du slår alla mina fiender på kinden,du krossar de ogudaktigas tänder.
9 Hos Herren finns frälsningen.Låt din välsignelse komma
över ditt folk! Sela.

Fotnoter
3:3Sela Betydelsen av ordet sela är osäker. Troligen är det en liturgisk eller musikalisk anvisning om ett mellanspel eller en repris för att betona sista strofen.