× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 41

Rop till Gud under nöd och förföljelse

1 För sångmästaren, en psalm av David.

2 Salig är den
som tar sig an den fattige,
Herren skall befria honom
på olyckans dag.
3 Herren skall bevara honom
och hålla honom vid liv.Han skall prisas lycklig i landet.Du överlämnar honom inte
åt hans fiender.
4 Herren är hans stöd
när han ligger sjuk,hela hans läger förvandlar du.

5 Jag säger: Herre, var mig nådig,bota min själ,
ty jag har syndat mot dig.
6 Mina fiender säger illvilligt
om mig:"När skall han dö
och hans namn försvinna?"
7 Om någon kommer och besöker mig talar han falska ord.Han samlar på skvaller
och sprider sedan ut det.
8 De som hatar mig
viskar till varandra om mig,de tänker ut sådant
som skall skada mig:
9 "Obotlig skada har drabbat honom,han som ligger där
skall aldrig resa sig."
10 Också min vän som jag litade på,han som åt mitt bröd,lyfter sin häl mot mig.

11 Men du, Herre, var mig nådig och upprätta mig,så att jag kan vedergälla dem.
12 Jag vet att du har mig kär,ty min fiende får inte jubla
över mig.
13 Mig uppehåller du i min oskuldoch låter mig stå inför
ditt ansikte för evigt.

14 Lovad vare Herren, Israels Gud,från evighet till evighet!Amen, amen.