× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 45

Messiaskonungen och hans brud

1 För sångmästaren, till "Liljornas" melodi. En läropsalm, en sång om kärlek, av Koras söner.

2 Mitt hjärta flödar över
av vackra ord,
jag säger:
Min sång gäller en konung.Min tunga är en snabb
skrivares penna.
3 Du är den skönaste
bland människors barn,nåd är utgjuten över dina läppar.Därför har Gud välsignat dig för evigt.
4 Bind svärdet vid din sida,
du hjälte,i ditt majestät och din härlighet.
5 Ha framgång i din härlighetoch drag ut till försvar
för sanning,ödmjukhet och rättfärdighet.Din högra hand skall lära dig underbara gärningar.
6 Skarpa är dina pilar,folk skall falla för dig,konungens fiender
skall träffas i hjärtat.

7 Gud, din tron
står i evigheters evighet,
ditt rikes spira är rättens spira.
8 Du älskar rättfärdighet
och hatar orättfärdighet.Därför, Gud, har din Gud
smort dig* med glädjens oljamer än dina medbröder.
9 Av myrra, aloe och kassia
doftar alla dina kläder,från elfenbenspalats
gläder dig strängaspel.
10 Kungadöttrar har du
som tärnor i ditt hov,en drottning står vid din högra sidai guld från Ofir.

11 Hör, dotter, se och lyssna!Glöm ditt folk och din faders hus!
12 Låt konungen ha sin glädje
i din skönhet,ty han är din herre,för honom skall du falla ner.
13 Dottern Tyrus
kommer med gåvor,de rika bland folket
söker din gunst.
14 Full av härlighet är hon, kungadottern i gemaket,av guldvirkat tyg
består hennes dräkt.
15 I brokigt vävda kläder
förs hon till konungen.Jungfrur, hennes väninnor,
följer henne,de leds in till dig.
16 Under glädje och jubel
förs de fram,de tågar in i konungens palats.

17 I dina fäders ställe
skall dina söner komma,
du skall sätta dem till furstar överallt i landet.
18 Ditt namn vill jag upphöja
bland alla kommande släkten,därför skall folken lova dig
alltid och för evigt.

Fotnoter
45:8Därför, Gud, har din Gud smort dig Annan översättning: "Därför har Gud, din Gud, smort dig." Jfr Hebr 1:9 .