× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 46

Gud är vår borg

1 För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót.*

2 Gud är vår tillflykt
och vår starkhet,
en hjälp i nöden, väl beprövad.
3 Därför skall vi inte frukta,
om än jorden skakaroch bergen störtar ner
i havsdjupet,
4 om än havets vågor brusar
och svallar,så att bergen bävar
vid dess uppror. Sela.

5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad,åt den Högstes heliga boning.
6 Gud bor där inne,
den vacklar inte,Gud hjälper den
när morgonen gryr.
7 Hednafolken larmar,
riken vacklar,han låter sin röst höras,då smälter jorden.
8 Herren Sebaot är med oss,Jakobs Gud är vår borg. Sela.

9 Kom och skåda Herrens verk!Gärningar som väcker häpnad* gör han på jorden.
10 Han stillar strider
över hela jorden,bågen bryter han sönder
och bräcker spjutet,vagnarna bränner han upp i eld.
11 "Bli stilla och besinna
att jag är Gud,upphöjd bland hednafolken,upphöjd på jorden."
12 Herren Sebaot är med oss,Jakobs Gud är vår borg. Sela.

Fotnoter
46:1till alamót Ordagrant: "till unga kvinnor", förmodligen en musikalisk term eller namnet på en melodi.
46:9Gärningar som väcker häpnad Annan översättning: "Ödeläggelser".