× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 52

Tröst mot våld och onda tungor

1 För sångmästaren, en sång av David,2 när edomiten Doeg kom och sade till Saul: "David har gått in i Ahimeleks hus."

3 Varför skryter du med det onda, du som är så mäktig?Guds nåd varar för alltid.
4 Din tunga tänker ut fördärv,den är lik en skarp rakkniv,du handlar bedrägligt.
5 Du älskar ont mer än gott,lögn mer än sanning. Sela.
6 Du älskar allt tal som gör skada,du falska tunga.
7 Därför skall Gud slå ner dig
för alltid,gripa dig och rycka dig
ut ur din hydda,utrota dig ur de levandes land. Sela.
8 De rättfärdiga skall se det
och frukta,de skall le åt honom:
9 "Se, där är en mansom ej gjorde Gud till sitt värn!Han litade på sin stora rikedom,han sökte styrka
genom att roffa åt sig."

10 Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus.Jag förtröstar på Guds nåd,alltid och för evigt.
11 Jag skall alltid tacka digför vad du har gjort.Inför dina fromma skall jag hoppas på ditt namn,ty det är gott.