× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 61

Kungens bön om välsignelse

1 För sångmästaren, till stränginstrument, av David.

2 Gud, hör mitt rop,lyssna till min bön!
3 Från jordens ände
ropar jag till dig,ty mitt hjärta försmäktar.För mig upp på en klippa
som är högre än jag.
4 Ty du är min tillflykt,ett starkt torn mot fienden.
5 Låt mig bo i ditt tält för evigtoch ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela.
6 Du, Gud, hör mina löften,du ger mig det arv
som tillhör demsom fruktar ditt namn.
7 Du förökar kungens dagar,hans år skall vara
från släkte till släkte.
8 Han skall sitta på sin tron
inför Gud för evigt.Låt din nåd och sanning
bevara honom.
9 Då skall jag alltid lovsjunga
ditt namnoch infria mina löften
dag efter dag.