× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 63

Längtan efter Gud och förtröstan på honom

1 En psalm av David när han var i Juda öken.

2 Gud, du är min Gud,tidigt om morgonen
söker jag dig.Min själ törstar efter dig,min kropp längtar efter digi ett torrt land
som försmäktar utan vatten.
3 Jag söker dig i helgedomenför att se din makt och härlighet.
4 Ty din nåd är bättre än liv,mina läppar skall prisa dig.
5 Jag skall lova dig
så länge jag lever,i ditt namn
skall jag lyfta mina händer.

6 Min själ blir mättad
av utsökta rätter.
Med jublande läppar
lovsjunger min mun,
7 när jag kommer ihåg dig
på min bäddoch tänker på dig
under nattens timmar.
8 Ty du är min hjälp,under dina vingars skugga jublar jag.
9 Min själ håller sig till dig,din högra hand uppehåller mig.

10 Men dessa som står efter mitt livoch vill förgöra det,de skall fara ner i jordens djup.
11 De skall överlämnas åt svärdet,de skall bli schakalers byte.
12 Men kungen skall glädja sig
i Gud.Var och en som svär vid honom skall prisa sig lycklig,ty de lögnaktigas mun
skall bli tillstoppad.