× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 72

Den rättfärdige kungen och hans rike

1 Av Salomo.

Gud, ge åt kungen dina domar,din rättfärdighet åt kungasonen!
2 Han skall döma ditt folk
med rättfärdighet,dina betryckta med rättvisa.
3 Bergen skall bära frid åt folket,höjderna rättfärdighet.
4 Han skall skaffa rätt
åt de betryckta bland folket,han skall frälsa de fattigaoch krossa förtryckaren.

5 Dig skall man frukta
från släkte till släkte,
så länge solen finns till,
så länge månen skiner.
6 Han skall vara lik regnet
som faller på nyslagen äng,lik en regnskur som vattnar jorden.
7 I hans dagar
skall den rättfärdige blomstra,stor frid skall råda
tills månen ej längre finns.

8 Han skall härska från hav till havoch från floden* intill jordens ändar.
9 Öknens inbyggare skall buga sig för honom,hans fiender skall slicka stoftet.
10 Kungar från Tarsis
och kustländernaskall ge honom skatt,kungar från Saba och Sebaskall bära fram gåvor.
11 Alla kungar skall falla ner
för honom,alla hednafolk tjäna honom.

12 Ty han skall rädda den fattige som roparoch den betryckte
som ingen hjälpare har.
13 Han skall vara mild
mot den svage och fattige,och frälsa de fattigas själar.
14 Från förtryck och våld
skall han återlösa deras själ,deras blod är dyrbart i hans ögon.

15 Må han leva och få guld
från Saba.
Må man ständigt be för honom,dagligen välsigna honom.
16 Må säden växa rikligt i landet,ända upp till bergens topp.Må dess frukt vaja
som Libanons skog,och folket i städerna blomstra
som örter på marken.
17 Må hans namn förbli för evigt,så länge solen skiner
må hans namn leva vidare.I honom skall man välsigna sig,alla hednafolk
skall prisa honom salig.

18 Lovad vare Herren Gud,
Israels Gud,
som ensam gör under!
19 Lovat vare hans härliga namn för evigt,hela jorden vare full av hans ära!Amen, amen.

20 Slut på Davids, Isais sons, böner.

Fotnoter
72:8floden Eufrat.