× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 8

Människosonens höghet och förnedring

1 För sångmästaren, enligt gittit.* En psalm av David.

2 Herre, vår Herre,hur härligt är inte ditt namnöver hela jorden,du som har satt ditt majestät
på himlen.
3 Av barns och spädbarns munhar du upprättat en makt*för dina ovänners skulltill att förgöra fiende
och hämnare.

4 När jag ser din himmel,dina fingrars verk,månen och stjärnorna
som du har skapat,
5 vad är då en människa
eftersom du tänker på henne,en människoson
eftersom du tar dig an honom?
6 En liten tid* lät du honom
vara ringare än* Gud,med ära och härlighet
krönte du honom.
7 Du satte honom till Herre
över dina händers verk,allt har du lagt under hans fötter:
8 får och oxar,
liksom vildmarkens djur,
9 himlens fåglar och havets fiskar,allt som rör sig i haven.

10 Herre, vår Herre,hur härligt är inte ditt namnöver hela jorden!

Fotnoter
8:1gittit kan syfta på sångsättet i staden Gat eller vid vinskörden.
8:3makt Annan översättning: "borg" eller "lovsång".
8:6En liten tid För temporal innebörd av "litet", dvs "en liten tid", se Ps 37:10 , Jer 51:33 , Hos 1:4 och Hebr 2:7 .
8:6lät du honom vara ringare än Annan översättning: "lät du honom sakna".