× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kapitel 3

1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott,2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot alla människor.3 Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra.
4 Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades,5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande,6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.7 Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet.8 Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.9 Men undvik dåraktiga dispyter och frågor om släktregister och kiv och stridigheter om lagen. Sådana är skadliga och helt meningslösa.10 En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång,11 eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.

Avslutning

12 När jag nu sänder Artemas och Tykikus till dig, så skynda dig att komma till mig i Nikopolis. Jag har beslutat mig för att stanna där över vintern.13 Juristen Zenas och Apollos skall du utrusta ordentligt, så att de inte saknar något.14 Också de våra skall lära sig att utföra goda gärningar och fylla nödvändiga behov, så att de inte blir utan frukt.15 Alla som är hos mig hälsar till dig. Hälsa till dem som älskar oss i tron. Nåd vare med er alla.