× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kristi seger över Satan

Kapitel 20

1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen.2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år.3 Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.
4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.5 Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.
7 Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse.8 Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet.9 De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem.10 Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Den slutliga domen

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem.12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet* gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden.15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Fotnoter
20:13, 14helvetet Grek. Hades.