× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den himmelska synen

Kapitel 4

1 Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun, sade: "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter."2 Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen.3 Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen.4 Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på dessa troner satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet.5 Och från tronen kom det ut blixtar, dån och åska, och framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju andar.6 Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall.
Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade fullt med ögon framtill och baktill.7 Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn.8 Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar, och de hade fullt med ögon, runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll:
"Helig, helig, helig
är Herren Gud,den Allsmäktige,
han som var och som äroch som kommer."

9 Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter,10 då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger:11 "Du, vår Herre och Gud,
är värdig att ta emotpris, ära och makt,
ty du har skapat allt.Genom din vilja kom det till
och blev skapat."