× 
 Från
 Till
 Metod

 

David kung över Juda

1 Därefter frågade David Herren: ”Ska jag gå upp till någon av städerna i Juda?” Herren svarade honom: ”Gå.” David frågade: ”Vart ska jag gå?” Han svarade: ”Till Hebron.” 2 David drog då dit upp med sina båda hustrur, Ahinoam från Jisreel och Abigail, änkan efter karmeliten Nabal. 3 David tog också med sina män dit upp, var och en med sin familj, och de bosatte sig i Hebrons städer. 4 Och Juda män kom dit och smorde David till kung över Juda hus.

När man berättade för David att det var männen från Jabesh i Gilead som hade begravt Saul, 5 skickade han sändebud till männen i Jabesh i Gilead och lät säga till dem: ”Herren välsigne er som har visat er herre Saul den godheten att begrava honom! 6 Må nu Herren visa nåd och trofasthet mot er. Jag vill också göra gott mot er som har gjort detta. 7 Var nu starka och tappra män, för er herre Saul är död och Juda hus har nu smort mig till kung över dem.”

Ish-Boshet kung över Israel

8 Men Abner, Ners son, Sauls överbefälhavare, tog Sauls son Ish-Boshet och förde honom till Mahanajim9 och gjorde honom till kung över Gilead, ashureerna, Jisreel, Efraim, Benjamin och hela Israel. 10 Sauls son Ish-Boshet var fyrtio år när han blev kung över Israel, och han regerade i två år. Bara Juda hus höll sig till David. 11 Tiden då David var kung i Hebron över Juda hus utgjorde sju år och sex månader.

Krig mellan Israel och Juda

12 Abner, Ners son, drog ut med Sauls son Ish-Boshets folk, från Mahanajim till Gibeon. 13 Joab, Serujas son, och Davids folk tågade också ut. De möttes vid Gibeons damm och intog ställning på var sin sida om dammen. 14 Abner sade till Joab: ”Låt de unga männen komma fram och tävla i en kämpalek inför oss.” Joab svarade: ”De får komma.” 15 Då kom de fram och ställde upp och blev räknade, tolv för Benjamin och Sauls son Ish-Boshet och tolv av Davids tjänare. 16 De grep varandra i huvudet och stack svärdet i sidan på varandra, och alla stupade. Därför kallas platsen Helkat-Hassurim. Den ligger vid Gibeon.

17 Sedan började en mycket hård strid den dagen, och Abner och Israels män blev slagna av Davids folk. 18 Tre av Serujas söner var där: Joab, Abishaj och Asael. Asael var snabbfotad som en gasell på fältet. 19 Han förföljde Abner utan att vika undan vare sig åt höger eller vänster.

20 Då vände Abner sig om och sade: ”Är det du, Asael?” Han svarade: ”Ja.” 21 Då sade Abner till honom: ”Vik av åt höger eller vänster, angrip någon av de yngre och ta hans rustning.” Men Asael ville inte låta honom vara. 22 Då sade Abner än en gång till Asael: ”Låt mig vara! Varför ska jag slå ner dig? Hur ska jag sedan kunna se din bror Joab i ansiktet?” 23 Men han vägrade låta honom vara, så Abner stötte honom med bakänden av sitt spjut i buken, och spjutet gick ut genom ryggen. Han föll ner och dog där på stället. Och var och en som kom till platsen där Asael hade fallit och dött stannade upp.

24 Men Joab och Abishaj förföljde Abner. När solen gick ner och de kom till Ammahöjden, som ligger mitt emot Gia på vägen mot Gibeons öken, 25 samlades Benjamins barn bakom Abner till en enda skara och gick i ställning på toppen av en och samma höjd. 26 Abner ropade till Joab: ”Ska svärdet få fortsätta frossa? Förstår du inte att det får ett bittert slut? Hur länge ska det dröja innan du befaller ditt folk att sluta förfölja sina bröder?” 27 Joab svarade: ”Så sant Gud lever: Hade du inte sagt något, skulle folket ha fortsatt förfölja sina bröder till morgonen.” 28 Sedan blåste Joab i basunen, och allt folket gjorde halt. De förföljde inte Israel längre och fortsatte inte att strida.

29 Abner och hans män tågade genom Hedmarken hela den natten. De gick över Jordan och fortsatte hela förmiddagen och kom så till Mahanajim. 30 När Joab slutade förfölja Abner och samlade folket saknades nitton av Davids män förutom Asael. 31 Men Davids män hade dödat trehundrasextio man av Benjamins och Abners folk. 32 De tog med sig Asael och begravde honom i hans fars grav i Betlehem. Därefter marscherade Joab och hans män hela natten och kom i gryningen till Hebron.


Fotnoter
2:1Hebron   Patriarkernas boplats och gravplats (1 Mos 23:2f , 35:27 ), senare en präststad (Jos 21:13 ).
2:8Abner   Betyder ”ljuset är far” (1 Sam 14:50 ), Sauls kusin och närmaste man (1 Sam 17:55 , 26:5f ).
2:8Ish-Boshet   Betyder ”skammens man”, troligen en omskrivning för Ish-Baal (1 Krön 8:33 ).
2:8Mahanajim   Ort öster om Jordan nära bifloden Jabbok (1 Mos 32:2 ).
2:13Gibeons damm   Betydande stad ca 1 mil nordväst om Jerusalem (Jos 9- 10). Dammen, som är utgrävd, var 12 m bred och 10 m djup.
2:16grep varandra i huvudet och stack svärdet i sidan   En sådan kampscen finns avbildad på en dåtida relief från syriska Tell-Halaf (900-tal f Kr).
2:16Helkat-Hassurim   Betyder ”de skarpa eggarnas fält”.
2:18Seruja   Davids storasyster (1 Krön 2:16 ). De tre kämparna är alltså Davids systersöner.
2:18Joab, Abishaj och Asael   Betyder ”Herren är far”, ”Ishai är min far” och ”Gud har gjort”.
2:23bakänden av sitt spjut   Troligen förstärkt med en avsmalnande metallhätta.
2:29förmiddagen   Hebr. bitrón kan också vara ett platsnamn (i så fall troligen en floddal).

Parallellställen
2:11 Sam 23:2f 30:7f.
2:21 Sam 25:40f 27:3.
2:3Jos 21:11.
2:41 Sam 31:13.
2:81 Sam 14:50.
2:112 Sam 5:5.
2:131 Krön 2:16.
2:232 Sam 3:27 30 20:12.