× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds under vid uttåget ur Egypten
1När Israel drog ut ur Egypten,
Jakobs hus från folket med
främmande språk,
2då blev Juda hans helgedom,
Israel hans rike.
3Havet såg det och flydde,
Jordan vände tillbaka.
4Bergen hoppade som baggar,
höjderna som lamm.

5 Varför flyr du, hav?
Jordan, varför vänder du tillbaka?
6 Berg, varför hoppar ni som baggar,
ni höjder som lamm?

7 Bäva inför Herren, du jord,
inför Jakobs Gud
8som gör klippan till vattenrik sjö,
den hårda stenen till vattenkälla.

Fotnoter
114:1 2 Mos 12:41 , 13:3 , Ps 81:6 .
114:2 2 Mos 6:7 , 19:5f , Ps 78:68 .
114:3 2 Mos 14:21f , Jos 3:14f , Ps 66:6 , 77:17 .
114:4 2 Mos 19:18 , Ps 18:8 .
114:8 2 Mos 17:6 , 4 Mos 20:11 , 5 Mos 8:15 , Ps 107:35 , Jes 48:21 .
114:8den hårda stenen   Annan översättning: "flintan".