× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om hjälp mot lögnare

1 En pilgrimssång.


Jag ropar till Herren i min nöd,
och han svarar mig.
2Herre, rädda min själ
från lögnaktiga läppar,
från falska tungor!
3Vad ska han ge dig,
och vad mer ska du få,
du falska tunga?
4Krigarens skarpa pilar
och glödande ginstkol.

5 Ve mig som bor i Mesheks land,
som lever bland Kedars hyddor!
6 Länge nog har min själ bott
bland dem som hatar frid.
7 Jag vill ha frid,
men säger jag ett ord
är de redo till strid.

Fotnoter
120:1pilgrimssång   Ordagrant "stigningssång". Pilgrimssångerna (Ps 120- 134) sjöngs av högtidsfirare på väg upp till templet i Jerusalem.
120:3 Jak 3:5f .
120:4 Ps 11:2 , 52:3f , 57:5 , 59:8 .
120:4ginstkol   från ginstbusken ger en särskilt stark och långvarig hetta.
120:5Mesheks land … Kedars hyddor   Avlägsna folk i östra Turkiet respektive Arabien.