× 
 Från
 Till
 Metod

 

Allt beror på Herrens välsignelse

1En pilgrimssång av Salomo.


Om inte Herren bygger huset
bygger arbetarna förgäves.
Om inte Herren vaktar staden
vakar väktaren förgäves.
2Förgäves går ni tidigt upp
och sent till vila,
ni som äter mödans bröd.
Detsamma ger han sina vänner
när de sover.

3Se, barn är en Herrens gåva,
livsfrukt är en lön.
4 Som pilar i hjältens hand
är barn man får vid unga år.
5 Lycklig är den man
vars koger är fyllt med dem.
De behöver inte skämmas
när de går till rätta med fiender
i porten.

Fotnoter
127:1 Ps 121:3 , 1 Kor 3:7 .
127:2 Ords 3:24 , 10:22 , Matt 6:25f .
127:2Detsamma ger han sina vänner när de sover   Annan översättning: "På samma sätt ger han sina vänner sömn".
127:3 1 Mos 33:5 , 48:9 .