× 
 Från
 Till
 Metod

 

Brödragemenskapens välsignelse

1 En pilgrimssång av David.


Se, hur gott och ljuvligt det är
när bröder bor enigt tillsammans!

2Det är som när den fina oljan
på huvudet
rinner ner över skägget,
över Arons skägg,
och ner över kragen på hans dräkt.

3 Det är som när Hermons dagg
kommer ner över Sions berg.
Där skänker Herren välsignelsen,
liv till evig tid.

Fotnoter
133:2 2 Mos 29:7 , 3 Mos 8:12 .
133:2den fina oljan på huvudet   Den heliga smörjelseoljan (2 Mos 30:25f ), en symbol för den helige Ande (1 Sam 16:13 ), helgade Aron till präst åt Gud (2 Mos 29:7 , 21, 40:13f ).