× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens krav på rättfärdighet

1 En psalm av David.


Herre, vem får vara i ditt tält?
Vem får bo på ditt heliga berg?

2 Den som lever rent
och handlar rätt
och talar sanning av hjärtat –
3 den som inte förtalar
med sin tunga,
som inte gör sin nästa illa
och inte drar skam över
sin granne,
4 den som föraktar den förkastlige
men ärar dem som
vördar Herren,
som inte bryter sin ed
även om det smärtar,
5 som inte ockrar med sina pengar
eller tar mutor mot den oskyldige.

Den som handlar så
ska aldrig någonsin vackla.

Parallellställen
15:1Ps 23:6 24:3f 27:4f 84:2 5 Ef 2:19.
15:21 Mos 17:1 Jes 33:15f Ef 4:25.
15:33 Mos 19:16f Job 27:4 Ps 50:19f.
15:4Jos 9:19 Dom 11:35 Ords 29:27.
15:52 Mos 22:25 23:8 3 Mos 25:36f 5 Mos 16:19 23:19.