× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gemenskap med Herren

1 Av David.


Herren är mitt ljus
och min frälsning.
Vem skulle jag frukta?
Herren försvarar mitt liv.
Vem skulle jag vara rädd för?
2 När de onda kommer emot mig
för att sluka mig,
mina motståndare och fiender,
då ska de själva snava och falla.
3 Om en här belägrar mig
räds inte mitt hjärta,
om krig bryter ut mot mig
är jag ändå trygg.

4 Ett har jag begärt av Herren,
detta söker jag:
att få bo i Herrens hus
i alla mina livsdagar,
för att se Herrens ljuvlighet
och söka honom i* hans tempel.
5 Han gömmer mig i sin hydda
på olyckans dag,
han beskyddar mig i sitt tält,
han för mig upp på klippan.
6 Nu är mitt huvud högt
över mina fiender omkring mig.
Jag vill offra jublets offer i hans tält,
jag vill sjunga och spela
till Herren.

7Herre, hör min röst när jag ropar,
förbarma dig över mig
och svara mig!
8 Mitt hjärta tänker på ditt ord:
"Sök mitt ansikte!"*
Ditt ansikte, Herre, söker jag.

9 Dölj inte ditt ansikte för mig,
avvisa inte din tjänare i vrede,
du som har varit min hjälp.
Släpp mig inte, överge mig inte,
du min frälsnings Gud.
10 Om min far och min mor
överger mig,
tar Herren emot mig.
11 Visa mig, Herre, din väg,
led mig på en jämn stig
för mina förföljares skull.
12 Utlämna mig inte
åt mina fienders vilja,
för falska vittnen stiger fram
mot mig och andas våld.

13 Jag är viss om att få se
Herrens godhet
i de levandes land.
14 Hoppas på Herren,
var stark och modig i ditt hjärta
och hoppas på Herren!

Fotnoter
27:4söka honom i   Annan översättning: "besöka".
27:8tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte!"   Andra handskrifter: "säger om dig: Sök hans ansikte!".

Parallellställen
27:12 Mos 15:2 Ps 36:10 Jes 60:19 Mika 7:8.
27:3Ps 3:7.
27:4Ps 15:1 23:6 26:8 84:2f.
27:5Ps 31:21 40:3 91:1 Jes 4:6 Jer 36:26.
27:85 Mos 4:29 Ps 24:6 34:5 105:4 Jes 45:19.
27:9Ps 13:2.
27:11Ps 5:9 25:4 10 26:12 86:11.
27:12Ps 31:9.
27:13Ps 116:9 142:6 Jes 38:11 Jer 11:19.
27:14Ps 31:25 37:34 130:5 Ords 20:22.