× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren har omsorg om sitt folk

1 Be Herren om regn

i vårregnets tid.
Herren gör åskmolnen,
han ger människorna
skurar av regn,
gröda på marken åt var och en.
2 Men husgudarna talar svek,
spåmännen skådar lögn,
bedrägliga drömmar talar de,
tomhet är deras tröst.
Därför drar folket bort
som en fårhjord.
De lider nöd,
för de har ingen herde.
3 Min vrede brinner mot herdarna,
och jag ska straffa bockarna.
Herren Sebaot tar sig an
sin hjord, Juda hus,
och ska göra den
till sin stolta stridshäst.

4 Från Juda ska hörnstenen komma,
från honom stödjepelaren,
från honom bågen till striden,
från honom allt
vad styresman heter.
5 De ska likna hjältar
som trampar ner sina fiender
som smuts på gatan i striden.
De ska strida,
för Herren är med dem,
och ryttarna på sina hästar
ska komma på skam.
6 Jag ska ge styrka åt Juda hus
och frälsa Josefs hus.
Jag ska föra dem tillbaka,
för jag ska förbarma mig
över dem.
De ska vara som om jag aldrig
hade förkastat dem,
för jag är Herren deras Gud,
jag ska bönhöra dem.
7 Efraims män ska bli som hjältar,
deras hjärtan ska glädjas
som av vin.
Deras barn ska se det
och glädja sig,
deras hjärtan ska fröjda sig
i Herren.
8 Jag ska vissla på dem
och föra dem samman,
för jag har befriat dem.
De ska bli lika talrika som förut.
9 När jag planterar dem bland folken
ska de tänka på mig i fjärran land.
De ska få leva med sina barn
och komma tillbaka.
10 Jag ska föra dem tillbaka
från Egyptens land
och samla dem från Assur.
Till Gileads land och till Libanon
ska jag föra dem,
och där ska inte finnas utrymme
nog för dem.
11 Han ska dra fram genom
ett hav av nöd,
han ska slå ner havets vågor
och Nilflodens alla djup
ska torka ut.
Assurs stolthet ska brytas ner
och spiran tas ifrån Egypten.
12 Jag ska göra dem starka i Herren,
och i hans namn ska de gå fram,
säger Herren.

Fotnoter
10:2husgudarna   Hebr. terafím var statyetter, ofta små (1 Mos 31:34 ), som förknippades med familjers folktro och vidskepelse.

Parallellställen
10:15 Mos 11:14f Job 37:6 Ps 135:7 Jer 5:24 10:13 Joel 2:23.
10:2Jes 8:19 53:6 Klag 2:14 Matt 9:36.
10:3Jer 23:1f Hes 34:17f.
10:4Jer 30:21.
10:52 Sam 22:43 Mika 7:10 Hagg 2:22.
10:6Sak 13:9.
10:7Ps 104:15.
10:93 Mos 26:41f 5 Mos 4:27f 30:1f Hes 37:1f Hos 2:23.
10:10Jes 27:12f 49:19f Mika 7:12 14.
10:112 Mos 14:16 21f Ps 114:3 Jes 11:15f Hes 30:13.
10:12Mika 4:5.