× 
 Från
 Till
 Metod

 

Davids segersång

1 David sjöng denna sång* till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. 2 Han sade:


Herre, mitt bergfäste,
min borg och min räddare,
3 min Gud, min klippa
och min tillflykt,
min sköld och min frälsnings horn,
mitt värn och mitt skydd,
min frälsare som frälser mig
från våldet.
4 Till Herren, den högt lovade,
ropar jag,
och jag blir frälst från mina fiender.

5 Dödens vågor omgav mig,
fördärvets strömmar skrämde mig.
6 Dödsrikets band omslöt mig,
dödens snaror mötte mig.
7 I min nöd åkallade jag Herren,
jag ropade till min Gud.
Från sitt tempel hörde han min röst,
mitt rop nådde hans öron.

8 Då skakade jorden och bävade,
himlens grundvalar darrade,
de skakade av hans brinnande vrede.
9 Rök steg ur hans näsa
och förtärande eld ur hans mun,
det gnistrade av glöd från honom.
10 Han sänkte himlen och steg ner
med mörka moln under sina fötter,
11 han red på keruben och flög,
han svävade fram på vindens vingar.
12 Han gjorde mörker till sitt skydd
omkring honom:
vattenmassor, tjocka moln.
13 Ur glansen framför honom
flammade glödande kol.
14Herren dundrade från himlen,
den Högste höjde sin röst.
15 Han sköt pilar och skingrade dem,
blixtar och förvirrade dem.
16 Flodbäddar blev synliga,
jordens grundvalar blottades
för Herrens tillrättavisning,
för hans vredes stormvind.

17 Han räckte sin hand från höjden
och grep tag i mig,
han drog mig upp
ur de väldiga vattnen.
18 Han räddade mig
från min mäktige fiende,
från dem som hatade mig
och var starkare än jag.
19 De anföll mig på min olyckas dag,
men Herren var mitt stöd.
20 Han förde mig ut på rymlig plats,
han räddade mig
eftersom han älskar mig.

21Herren var god mot mig
efter min rättfärdighet,
han lönade mig
efter mina händers renhet,
22 för jag har hållit mig
Herrens vägar
och inte avfallit från min Gud.
23 Jag har haft alla hans domar
för ögonen
och inte avvisat hans stadgar.
24 Jag har varit fullkomlig inför honom
och aktat mig för synd.
25 Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet,
efter min renhet inför hans ögon.

26 Mot den trogne är du trofast,
mot den fullkomlige
är du fullkomlig.
27 Mot den rene är du ren,
men mot den falske är du vrång.
28 Du frälser ett förtryckt folk,
men du har ögonen på de stolta
och ödmjukar dem.
29 Ja, du är min lampa, Herre,
Herren gör mitt mörker ljust.
30 Med dig slår jag ner en armé,
med min Gud stormar jag murar.

31 Guds väg är fullkomlig,
Herrens ord är rent.
Han är en sköld för alla
som flyr till honom.
32 Vem är Gud förutom Herren,
vem är en klippa utom vår Gud?

33 Gud är mitt starka värn,
han gör min väg fullkomlig*.
34 Du gör mina fötter som hindens
och ställer mig på mina höjder.
35 Du lär mina händer att strida,
mina armar
att spänna kopparbågen.
36 Du ger mig din frälsnings sköld,
din ödmjukhet gör mig stor.
37 Du gör plats för mina steg
där jag går,
mina fötter vacklar inte.

38 Jag förföljde mina fiender
och förgjorde dem,
jag vände inte förrän
jag gjort slut på dem.
39 Jag gjorde slut på dem och slog dem
så att de inte kunde resa sig,
de föll under mina fötter.
40 Du rustade mig med kraft
för striden,
du böjde mina motståndare
under mig.
41 Mina fiender drev du
på flykten för mig,
dem som hatade mig förintade jag.
42 De såg sig omkring,
men ingen räddare fanns,
till Herren,
men han svarade dem inte.
43 Jag malde dem till stoft på marken,
jag krossade dem
och trampade ner dem
som smuts på gatan.

44 Du räddade mig ur mitt folks strider,
du bevarade mig
som ett huvud över hednafolk,
folk jag inte kände blev mina tjänare.
45 Främlingar kröp för mig,
så snart de hörde om mig
lydde de mig.
46 Främlingarnas mod vissnade bort,
bävande lämnade de sina fästen.

47Herren lever!
Lovad är min klippa,
upphöjd är Gud,
min frälsnings klippa.
48 Gud, du har gett mig hämnd
och lagt folken under mig.
49 Du har fört mig ut från mina fiender,
du har upphöjt mig
över mina motståndare
och räddat mig från våldsmän.
50 Därför vill jag tacka dig
bland hednafolken, Herre,
och lovsjunga ditt namn,
51 för du ger stora segrar till din kung
och visar nåd mot din smorde,
mot David och hans ätt till evig tid.

Fotnoter
22:1denna sång   En snarlik version av psalmen finns i Psaltaren som Ps 18.
22:33han gör min väg fullkomlig   Andra handskrifter: ”han leder den fullkomlige på hans väg”.

Parallellställen
22:1Ps 18:1f.
22:25 Mos 32:4.
22:3Ps 3:4 144:2 Luk 1:69 Hebr 2:13.
22:5Job 22:10 Ps 55:5 Jona 2:3.
22:6Ps 116:3.
22:7Ps 3:5 120:1 Jona 2:3f.
22:8Ps 68:9.
22:92 Mos 19:18 24:17 5 Mos 4:24 32:22 Ps 97:3 Hebr 12:29.
22:10Ps 99:1 104:3.
22:12Ps 97:2 Jes 45:15 50:3.
22:14Ps 29:3.
22:151 Sam 7:10 Ps 148:8.
22:17Ps 32:6 69:2f 144:7.
22:181 Sam 23:1f.
22:211 Sam 26:23 1 Kung 8:32 Job 22:30 Ps 17:1 24:4.
22:241 Kung 14:8 15:5.
22:251 Sam 26:23f. Ords 11:31.
22:273 Mos 26:23f Ps 146:9 Ords 3:34 Hes 7:27.
22:28Ords 29:23 Dan 4:34 Luk 1:51f 1 Petr 5:5.
22:29Ps 112:4.
22:302 Sam 5:6f Ps 60:14 Fil 4:13.
22:31Ps 12:7 19:9 119:140.
22:325 Mos 4:35 32:39 1 Sam 2:2 Jes 43:11 44:6 8.
22:34Ps 40:3 Hab 3:19.
22:35Ps 144:1.
22:362 Sam 7:18 Ps 8:5 Ef 6:16f.
22:37Ps 17:5 31:9 Ords 4:12.
22:412 Mos 23:27.
22:42Joh 9:31.
22:455 Mos 33:29 Ps 66:3 72:9 81:15.
22:50Rom 15:9.
22:512 Sam 7:8f Ps 144:10.