× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

Kapitel 1

1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.2 Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus.

Trons bevisning i livet

3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.5 Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,6 i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,7 i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor.8 Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.9 Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder.10 Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla.11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.
12 Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger.13 Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser, så länge jag bor i detta tält.14 Jag vet att jag plötsligt skall lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig.15 Men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid skall kunna minnas detta.

Inte myter utan gudomlig uppenbarelse

16 Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät.17 Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje."18 Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget.19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning.21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Inledning till boken
Att aposteln Petrus är författaren framgår förutom av ingressen av bl. a. följande skäl: Petrus var fiskare och i brevet finns uttryck hämtade från fisket ("lockar" 2:14, 18). Uttrycket "fått på sin lott" (1:1), finns i denna betydelse endast en gång till i NT och även då av Petrus (Apg 1:17). Han var "ögonvittne" till Kristi förklaring (1:16f). Han talar om Paulus som "vår älskade broder" (3:15).

Fotnoter
1:16myter Se not till 1 Tim 1:4 .
1:17från den upphöjda Härligheten Från Gud i hans majestät.
1:19morgonstjärnan Kristus (4 Mos 24:17 , Upp 22:16 ).